Snow Automation Platform

Automatisera SAM-processerna för att snabbare realisera ROI och öka besparingar

 

 

 

Snow Automation Platform är ett verktyg som integreras mot befintlig miljö och gör det möjligt att automatisera många av företagets processer. Företag som idag använder Snow License Manager kan direkt automatisera sina processer och avsevärt öka vädret på tidigare investering.

Snow AP (Automation Platform) är skalbart för att passa både små och stor organisationer. AP kan direkt användas för att automatisera SAM-processer, men kan också utökas till att hantera och automatisera hela företagets tjänstekatalog och självbetjäning. AP integrerar med Snow License Manager vilket ger ett stort antal fördelar och funktioner ”out of the box”. Fördelar som t.ex. ger minskad administration och ökade kostnadsbesparingar för såväl programvaruförvaltare som övriga parter (personalavdelning, upphandlare, verksamhetschefer och slutanvändare) som ansvarar för hanteringen av företagets programvaruanvändning.    

HUVUDSAKLIGA FÖRDELAR MED SNOW AUTOMATION PLATFORM

 • Automatiserade SAM-processer som leder till minskad administration 
 • Realisera och utöka kostnadsbesparingar på tidigare investeringar
 • Möjlighet att automatisera ytterligare processer med befintlig teknologi
 • Ökad kostnadsmedvetenhet och möjlighet för slutanvändare att bidra till SAM

HUR DET FUNGERAR

Snow Automation Platform är ett ramverk för processautomatisering och självbetjäning med mer än 1 500 workflowalternativ. Snow erbjuder färdigpaketerade Automation Books som automatiserar och förenklar SAM-relaterade processer av många olika slag, såsom:

 • Beställning och godkännandeprocess av programvaror
 • Licensoptimering – Automatisk avinstallation av oanvända applikationer
 • Tidsbegränsad internhyra av applikationer för t.ex. projekt eller konsulter.
 • Interna licenspooler

Utöver SAM-relaterade processer kan Snow Automation Platform ge företaget mervärden inom områden såsom: 

 • Integration till ärendehanteringssystem
 • Beställning och hantering av Virtuella maskiner
 • Hårdvarubeställningar och livcykelhantering
 • Interna resurser såsom distributionslistor, projektmappar och användare

Automation Books tillhandahålls kostnadsfritt av Snow, skapas i samråd med Snows experter eller byggs upp och anpassas direkt av kunden själv i systemets inbyggda gränssnitt. 

HUVUDFUNKTIONER I SNOW AUTOMATION PLATFORM

 • Intuitivt konfigurationsgränssnitt
 • Mer än 1 500 workflowalternativ 
 • Tvåvägskommunicerande API
 • Fullständigt stöd för Powershell och Active Directory
 • Omfattande funktioner för tredjepartsintegration
 • Ramverk gjort för minskad administration i stora organisationer.

Downloads