Oracle Management Option

Minska kostnader för hantering av komplexa Oracle-licenser

 

 

Snow Softwares Oracle Management Option är det effektivaste sättet för optimering av en Oracle-investering. Genom att automatisera insamling av nödvändig data minskar även beroendet av dyra konsulter.

Med Snows Oracle Management Option kan administratörer och licensägare enkelt spåra, hantera och optimera konfigurationen av Oracle-databaser. Med möjlighet att skapa Oracle Server Worksheet (OSW) på begäran kan administratörer spara tid, pengar och undvika risker kring licensefterlevnad.

Snows Oracle Management Option ger organisationen kontroll över sin Oracle-miljö genom att samla in data samt rapportera information om hårdvara och konfiguration, databasprodukter och Editions, Options och Management Packs med associerat nyttjande, funktionsanvändning och namngivna användare.

Oracle Management Option i korthet:

  • Fullständig igenkänning av Oracle-databaser, inklusive versioner och Editions
  • Identifierar aktiva Management Packs och Options
  • Identifierar inaktiva användare
  • Ger kunden fullständig inblick i revisionsunderlaget
  • Skapar dynamiskt Oracle Server Worksheet (OSW)

Nyckelfunktioner

Minska kostnader med förebyggande licenshantering

Hantera avtal och inköp i Snow License Manager, och bli aviserad när ett avtal håller på att löpa ut. Det gör att inköpen kan kopplas till specifika Oracle-servrar för att få en bild över licensefterlevnaden vilket ger beslutsunderlag för att köpa rätt antal licenser. 

Få kontroll över Options och Management Packs

Se rapporter över exakt data för de mätvärden som påverkar Oracle-licensiering, däribland Options, Management Packs, funktionsanvändning och databasinställningar. Minska kostnader genom att ta bort Options och Management Packs, som inte används.

Minimera risk för överlicensiering

Med virtualisering blir produktionssättning av servrar enkel och snabb, men utan hänsyn till kostnader för Oracle-licensiering. Snow OMO rapporterar och visar automatiskt när en Oracle-server läggs till i ett kluster, vilket ger licensägaren möjlighet att hantera ändringen och undvika onödiga kostnader.

Funktionalitet från dag ett

Snow OMO kan användas från dag ett oavsett IT-miljöns storlek eller komplexitet, och erbjuder stöd för plattformar som IBM AIX, Sun Solaris, Linux, Windows och HP-UX m.fl.

Spara tid och resurser

Få en korrekt och transparent bild över organisationens investering utan komplicerat och tidskrävande arbete. Oracle Server Worksheet (OSW) fylls i automatiskt med den information som behövs, bland annat information om hårdvara, partitioneringsteknologi, databasprodukter, Options, Management Packs och användare. OSW-rapporten är en av flera standardrapporter som ingår i Snow OMO.

 

BOKA EN LIVE-DEMO AV SNOW ORACLE MANAGEMENT OPTION

 

Downloads