Optimering av programvarulicenser

Så här anpassar du omfattningen av dina program för minskad risk, bättre efterlevnad och lägre kostnader.

Högt upp på varje IT-direktörs önskelista är att ständigt optimera kostnaderna för IT. En metod för att åstadkomma detta är genom att effektivt optimera programvarulicenser.

Genom att proaktivt optimera hanteringen av programvarulicenser kan företaget minska risken och kostnaderna för en programvarurevision, samt skapa fördelar som direkt påverkar det finansiella resultatet.

De flesta företag har för få licenser i nätverket (d.v.s. använder mer programvara än de egentligen äger), samtidigt som de inte till fullo utnyttjar licenserna som de har betalat för.

Företag som hanterar programvarulicenserna effektivt kan drastiskt minska kostnaderna för sina programvarulicenser – och förse slutanvändarna med ännu bättre tjänster.

Detta uppnås med ett program för optimering av programvarulicenser, som består av följande:

KOMPLETT AVSÖKNING 

Det är avgörande att veta vilka enheter och programvaror som finns i alla större plattformar i företagets nätverk. Avsöknings- eller inventeringsverktyg ska helst spåra programanvändning på
varje enhet – mobil till dator, i datacenterservrar hela vägen till molnet –  så att överflödig programvara kan dras tillbaka och istället distribueras till andra användare.

LÄS MER OM SNOW INVENTORY >>>

KONSOLIDERING AV INNEHAV

Många företag måste använda flera inventeringstekniker för att få en komplett överblick över beståndet innehavet för alla plattformar.  I det här fallet är det avgörande att sammanföra de
olika bestånden innehaven till ett gemensamt resursregister med vanliga namngivningskonventioner.

LÄS MER OM SNOW INTEGRATION CONNECTORS >>>

DYNAMISK IDENTIFIERING AV PROGRAMVARA

En av de svåraste uppgifterna inom optimering av programvarulicenser är att ta reda på exakt vad som installerats i varje maskin i nätverket. Manuell identifiering av programvara går sakta och är känsligt för fel. Det är bättre att använda Software Recognition Service, som effektivt identifierar kommersiellt licensierad programvara. 

LÄS MER OM SNOW SOFTWARE RECOGNITION SERVICE >>>

INTELLIGENT LICENSREGISTER

Möjligheten att snabbt importera alla typer av programvarulicenser (från vanlig skrivbordslicensiering till komplexa IBM PVU- och Oracle-licensregler) och sedan använda automatisk information för att undersöka dessa och beräkna uppgradering och nedgradering av behörigheter är avgörande för effektiv licenshantering.  Det skapar en effektiv licensposition och optimerar IT-miljön.

LÄS MER OM SNOW LICENSE MANAGER >>>

RAPPORTERING AV EFTERLEVNAD OCH STYRNING

På grund av mängden specialiserade lösningar är det förbehållet några få experter att skapa meningsfulla rapporter.  Vid optimering av programvarulicenser behöver intressenter från hela företaget kunna visa, skapa och tolka rapporter för efterlevnad och styrning via ett rollbaserat, intuitivt gränssnitt för olika användare. 

LÄS MER OM SNOW LICENSE MANAGER >>>

ÅTERANVÄNDNING AV PROGRAMVARA

Säkerställ att SAM-processer finns på plats för att tillhandahålla den nödvändiga användningsinformationen och tillgängliggöra licenser som kan avvaras. När oanvända program tas bort optimeras företagets kostnader, eftersom licenserna som frigörs kan läggas i en pool för framtida behov. Det minskar överinköpen av licenser, och IT-kostnaderna minskar tack vare ökad automatisering.

LÄS MER OM SNOWS PLATTFORM FÖR AUTOMATISERING >>>

MOBILE SAM

Dagens arbetsplats är mobil – användarna hämtar data och använder program på flera enheter och platser. Företagen behöver hantera följderna av hur användarna använder data och applikationer. Därför har Snow introducerat ”Mobil SAM” som en delmetod i hanteringen av programvara och licenser på olika produkter. Metoden inkluderar mobila plattformar som Ios, Windows Phone och Android.

LÄS MER OM MOBIL SAM >>>

EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR OPTIMERING AV PROGRAMVARULICENSER

Snow Software tar itu med alla utmaningarna ovan med en integrerad Software Asset Management-plattform – en integrerad lösning för hantering av bestånd, datakonsolidering, programvaruintelligens och licenshantering.

Proaktiv optimering av programvarulicenser kan direkt och mätbart;

  • anpassa programmiljön och spara kostnader som direkt bidrar till slutresultatet
  • minska den finansiella risken och PR-påverkan kopplade till programvarurevisioner
  • återanvända licenser och eliminera extra avgifter för efterlevnad.

EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR OPTIMERING AV PROGRAMVARULICENSER

Snow Software tar itu med alla utmaningarna ovan med en integrerad Software Asset Management-plattform – en integrerad lösning för hantering av bestånd, datakonsolidering, programvaruintelligens och licenshantering.