Hantering av SAP-licenser

Bryt mönstret med ständigt stigande SAP- kostnader med total kontroll över licensiering samt avtals- och revisionsprocesser

Varför hantera och automatisera licensiering av SAP-programvara?

Kostnadskontroll

När de årliga IT-utgifterna stadigt sjunker* har få organisationer råd med de årligen ökade utgifterna för SAP-licensiering och -support. För att bryta detn här cirkeln mönstret behöver din organisation skärskåda gå igenom och kontrollera sin användning av SAP-system och licenser. Detta gör att du kan:

 1. Få det bästa erbjudandet vid inköp av ny SAP-teknik
 2. Minska kostnaderna för SAP-licensiering
 3. Driva på avtalsförhandlingar
 4. Minimera indirekta användningskostnader
 5. Vara förberedd för revision

För att uppnå de här affärsmålen behöver din organisation kunna svarapå följande frågor:

 • Är alla användare tilldelade rätt licenstyp, med lägst kostnad?
 • Hur stor andel licensierade användare är inaktiva (oanvända program)?
 • Hur många dubblettanvändare har jag?
 • Vilka tredjepartsapplikationer har tillgång till SAP-systemen?
 • Vilka licenser krävs när jag flyttar till en ny teknik som exempelvis S/4 HANA?

Tidshantering

SAP begär att deras kunder genomför en systemmätning i intervaller (vanligtvis varje år) för att kontrollera hur användningen stämmer med de behörigheter som anges i avtalet. Mätresultaten för varje system måste sedan sammanföras med hjälp av SAP:s verktyg för licensadministration, LAW (license administration workbench).

Det kan ta flera veckor för SAP-teamet att sammanställa LAW-rapporten. Möjligheten att automatisera den här processen är mycket eftersträvansvärd. Det beror på att den kan frigöra tiotals eller till och
med hundratals arbetstimmar** per år och ge SAP-administratörer möjlighet att fokusera på uppgifter som är nödvändiga för driften och skapar värde för verksamheten.

Sammanställd information för alla system

Organisationer har ofta tiotals, hundratals eller kanske tusentals SAP-
system installerade i sin infrastruktur, något som gör det nästan omöjligt att samla in all nödvändig information manuellt från hela miljön och sedan reagera på den. Vad som behövs är en möjlighet att få en helhetsbild av alla dessa system.

Snow Optimizer for SAP Software är en SAP-certifierad nativelösning som ger SAP-team möjlighet att se hela distributionen, användningen och licensieringen.

Bryt trenden med ständigt stigande kostnader

Det ger företagen möjlighet att vända trenden med ständigt stigande kostnader för lösningen sammanställer data i hela SAP-miljön och automatiserar administrativa uppgifter – vilket ger organisationer

möjlighet att hantera och optimera sina SAP-licenser effektivt.

Förkorta systemmätningstiden

När Snow Optimizer for SAP Software används kan den manuella processen med kontrollen av LAW-rapporten automatiseras helt, och systemadministratörernas expertis kan används för uppgifter som är nödvändiga för driften och ger verkligt värde till verksamheten.

Affärsfördelar

 • Optimera och underhålla SAP-licensiering
 • Mycket kortare förberedelsetid för systemmätning (LAW)
 • Påvisa indirekt användning
 • Minimera revisionsrisken
 • Driva på avtalsförhandlingar

Läs om fler fördelar

Snow Optimizer for SAP Software ger organisationer den inblick och den information som behövs för att säkerställa att alla SAP-licenser innehåller exakt det som behövs för specifika behov.

Vetskapen om att licensieringen är optimerad och automatiserad ger din organisation ett övertag när det gäller nya SAP-köp, licensförhandlingar och revisioner.

*http://www.gartner.com/newsroom/id/3277517
**Depending on System size

Downloads