Bygga framgångsrikt skydd mot programvarurevision

Förhindra obudgeterade kostnader med Software Asset Management

Lika säkert som det finns installerad programvara kommer det att genomföras revisioner. Mer än 70 %* av olika organisationer rapporterade en eller flera programvarurevisioner från leverantörer under förra året. Du kan räkna med att leverantörerna står utanför dörren snart, om de inte redan är där.

Så hur hjälper Software Asset Management dig att överlista licensgenomgången?

Effektiv hantering av dina programvaruinstallationer, användningar, licenser och behörigheter kan inte bara förbättra din förhandlingstaktik när det gäller revisioner utan även garantera långsiktig efterlevnad.

Det är revisionsskydd

Effektivt revisionsskydd handlar om att ha ett proaktiv, kontinuerligt SAM-program. Det handlar inte bara om att reagera på revisioner med en enstaka ögonblicksbild av din programvaruefterlevnad.

Använd Snows SAM-plattformen för att:

 • Kontrollera överensstämmelsen
  Säkerställ att du har rätt antal licenser för att det ska stämma – vidta åtgärder i god tid före revisionen genom att ta bort eller omfördela oanvänd programvara.
   
 • Licenspool för återanvändning
  ​Använd licenser som inte är tilldelade istället för att köpa nya, och gör dem tillgängliga via en appbutik så att du kan hantera godkännanden och tillgänglighet.
   
 • Välj dina leverantörer
  ​Ta reda på var du har bäst villkor när det gäller budget eller antal applikationer. Fokusera dina ansträngningar på dessa och på leverantörerna som är kända för att ha flest revisioner.
   
 • Inventera hela din miljö
  ​Hantera licensiering i hela miljön, från skrivbordet till datacentret, i mobila resurser, virtuella resurser och resurser i molnet.

Vänta inte på revisionsbrevet. Inled aktivt ditt optimeringsprogram för programvarulicenser idag.

Det är revisionsskydd

När det gäller revisionsaktiviteten fokuserar programvaruleverantörer i regel på datacentret, indirekt användning och molnet. Ett område där intresset ökar är mobila miljöer. Snow kan hjälpa till på alla fronter:

 • I datacentret: Snow License Manager beräknar automatiskt överensstämmelsen för programvara som baseras på processorer och processorkärnor – både i virtuella och fysiska resurser. Kompletta detaljer presenteras för varje applikation och även hur överensstämmelsen beräknades, tillsammans med de användarrättigheter som användes för att optimera behörighetstäckningen för de tillgängliga licenserna.

 • Indirekt användning: Många leverantörer utdelar straffavgifter om en applikation har tillgång till, eller efterfrågar data, från ett annat system. Det beror på att licensieringskraven och finansiell exponering kan påverkas. Snow Optimizer for SAP Software markerar potentiella ej licensierade eller ej överensstämmande användare som kommer åt SAP-system genom att övervaka ovanliga användningsmönster

 • Moln: Med allt fler prenumerationsmodeller för molnbaserad programvara har SAM blivit känsligare än någonsin för kontinuerlig optimering. Det är viktigt att förstå användning och ha möjlighet att anpassa till rätt antal (och reducera) licenser om applikationer inte längre används eller om kostnadsreducerande åtgärder vidtas.
   
 • Mobila enheter: Appar som är gratis vid privat användning behöver ofta en licens om de används yrkesmässigt. Snow Device Manager ger dig möjlighet att blockera eller godkänna applikationer och begränsa användare när det gäller vilka appar de kan ladda ner till sina apparater.

Snows Software Asset Management-plattform kan upptäcka och inventera hela IT miljön – från datacentret via stationära och bärbara datorer till mobila enheter – för att ge dig en konkret och komplett överblick över vilka applikationer som används i alla plattformar och hur användare kommer åt dem. Du får den information du behöver för att fatta väl underbyggda beslut och säkerställa överensstämmelse.

Det är revisionsskydd

 • Undvik obudgeterade kostnader
 • Minimera störningar orsakade av leverantörsrevisioner
 • Optimera licensieringen för att minska utgifterna

Komplexiteten med multiplattformar och multinätverk gör det nödvändigare än någonsin att ha rätt Software Asset Management-lösning för att vara redo för revision. Automatisera processen för att fastställa exakt vilka behörigheter du har med Snow SAM-plattformen. Du kommer inte bara att klara en revision framgångsrikt, utan du kommer även att sänka kostnaderna väsentligt.

* Intern Snow-undersökning. Maj 2016.