Snow Software expanderar till Sydamerika med nytt kontor i Brasilien

Snow Softwares utveckling i Sydamerika kommer att ledas av Regional Business Manager, Petter Dalén, som ansluter till Snow med mer än 15 års erfarenhet av internationell försäljning utav affärssystem, närmast från Ditatel SA.

Då IT-analytiker förutspår tillväxtsiffror väl över genomsnittet av investering i mjukvara i regioner som Latinamerika, var Brasilien ett naturligt expansionsmål för ett snabbväxande mjukvaruföretag som Snow. Snow Softwares Vice President of International Business Development, Jan Gottlander: "Vi ser en stor möjlighet i Latinamerika av främst två skäl. För det första ser vi en stadig ökning av revisioner hos de stora programvaruleverantörerna vilket kommer att bli kostsamt för de företag som inte har kontroll över sin IT-miljö. För det andra, ser vi parallellt också fler företag som inser fördelarna med proaktiv licenshantering då de ser möjligheterna till att minska sina utgifter för programvara."

Brasilien står för Snow Softwares nionde regionala kontor tillsammans med USA, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Danmark, Holland, Norge och Hong Kong. Likt de andra globala verksamheterna, menar Snow att en stor del av tillväxten i Latinamerika kommer grunda sig i samarbeten med sakkunniga partners. För dem som intresserade av att öka sina intäkter med licenshantering som tjänst i Sydamerika kan kontakta Petter Dalén på +55 11 98.865-7567.

 

Mellan den 4-7 november kommer Snow Software att samarbeta med sin globala partner, SoftwareONE och då gemensamt finnas vid det kommande Gartner Symposium/IT Expo i Sao Paulo. Partnerna kommer att påvisa fördelarna med en SAM-plattform, både med lokala lösningar och molntjänster.