NOWOŚĆ: Snow for Office 365

Snow for Office 365 zapewnia szczegółowy, scentralizowany wgląd w całe wykorzystanie pakietu Office 365 i związane z nim wydatki, umożliwiając skuteczne zarządzanie aplikacjami i kontrolowanie kosztów.

Take a Snow Test Drive

Rozwiązanie Snow for Office 365 umożliwia przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie potencjału pakietu Microsoft Office 365. Office 365 — najczęściej używana aplikacja typu SaaS na świecie — obniża koszty konserwacji i sprzętu, dając użytkownikom stały dostęp do poczty e-mail i plików. Jednak ta sama łatwość użytkowania, która przyczynia się do szerokiego wdrażania aplikacji SaaS takich jak Office 365, powoduje, że przedsiębiorstwa marnują nawet 30% środków wydawanych na chmurę z powodu nadmiernej alokacji kont użytkowników, przyznawania zbyt wielu uprawnień i duplikowania licencji lokalnych.

Odpowiedzią na te wyzwania jest rozwiązanie Snow for Office 365, które udostępnia zintegrowany widok obejmujący użytkowników pakietu Microsoft Office, jego wykorzystanie oraz koszty jego wdrożenia na różnych urządzeniach i platformach. Zautomatyzowane przepływy pracy oparte na zatwierdzaniu wykonują alokację na potrzeby nowych użytkowników, odzyskują i ponownie przypisują nieużywane licencje oraz korygują subskrypcje na podstawie indywidualnego użycia.

Rozwiązanie Snow for Office 365 umożliwia znaczne obniżenie kosztów subskrypcji, konserwacji i administracji. Jego pulpity udostępniają dokładne raporty na temat aktualnych wdrożeń, zapewniając pełny obraz zapotrzebowania na subskrypcje.

WYKRYWANIE

Rozwiązanie Snow for Office 365 z modułem Snow Inventory zapewnia skonsolidowany wgląd we wszystkie licencje przypisane do urządzeń, subskrypcje chmurowe i aplikacje mobilne u wszystkich pracowników. Dzięki zautomatyzowanej funkcji wykrywania decydenci zyskują szczegółowy, scentralizowany obraz użycia aplikacji przez wszystkich pracowników ze wszystkich działów i lokalizacji. W sytuacji, gdy wzrost liczby pracowników — w szczególności na skutek przejęć i fuzji — negatywnie odbija się na dokładności raportów sporządzanych ręcznie, kompletny, automatycznie generowany spis zapewnia dane niezbędne do dokładnego określenia liczby licencji i związanych z nimi wydatków.

AUTOMATYCZNA DETEKCJA NIEUŻYWANYCH SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA

Rozwiązanie Snow for Office 365 automatycznie identyfikuje nieużywane licencje i subskrypcje, umożliwiając łatwe odzyskiwanie licencji oraz ich ponowne wdrażanie. Dzięki błyskawicznemu wglądowi w całość inwestycji i nadmierne wydatki na aplikacje, usługi Office 365, licencje dla urządzeń oraz całe subskrypcje decydenci mogą podejmować natychmiastowe działania obliczone na redukcję kosztów.

OPTYMALIZACJA SUBSKRYPCJI

Dzięki ciągłemu wglądowi i monitorowaniu aplikacji rzeczywiście używanych przez pracowników przedsiębiorstwa mogą identyfikować nadmierne wydatki na pojedyncze programy lub cały rodziny produktów. Kierownicy ds. zasobów oprogramowania i szefowie ds. IT w komórkach biznesowych widzą obszary nadmiernych wydatków i możliwości optymalizacji licencji oraz mogą przydzielać istniejące subskrypcje pracownikom, którzy naprawdę ich potrzebują, a także optymalizować wydatki na etapie odnowień.

OPARTE NA ZASADACH ZARZĄDZANIE SUBSKRYPCJAMI I ODZYSKIWANIE LICENCJI

Zasady stosowane w przedsiębiorstwie można zautomatyzować z myślą o zarządzaniu subskrypcjami oprogramowania i ciągłym odzyskiwaniu nieużywanych licencji. Rozwiązanie Snow for Office 365 obsługuje zaawansowane mechanizmy alokacji, na przykład zasadę 90-dniową, która powoduje automatyczne odbieranie użytkownikom subskrypcji lub aplikacji nieużywanych przez trzy miesiące, zwalniając licencje dla innych użytkowników. W celu zwiększenia elastyczności można dodać powiadomienia, które dają użytkownikom możliwość ponownego uruchomienia aplikacji lub przedłużenia subskrypcji.

ZAUTOMATYZOWANE PRZEPŁYWY PRACY

Rozwiązanie Snow for Office 365 ogranicza czynności i koszty administracyjne dzięki przepływom pracy opartym na zatwierdzaniu, które umożliwiają realizację takich procesów jak samoobsługowe żądania dostępu oraz alokacja i dealokacja. Rozwiązanie udostępnia zaawansowane procesy zarządzania aplikacjami, na przykład czasowe alokowanie takich kosztownych aplikacji jak Visio 365, Project 365 i PowerBI Pro. Ponadto użytkownicy chętniej angażują się w optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, jeśli znają stopień własnego użycia usług i dysponują narzędziami umożliwiającymi jego kontrolowanie.

MIGRACJA

Wdrożenie pakietu Office 365 może być źródłem wieloletniego zobowiązania finansowego. Krytyczną decyzją w chwili migracji jest wybranie właściwego poziomu subskrypcji dla każdego użytkownika. W tym celu niezbędny jest wgląd w korzystanie z poszczególnych elementów pakietu przez wszystkich użytkowników w środowisku, który pozwala stwierdzić, czy dana aplikacja jest naprawdę potrzebna. Dzięki zintegrowanemu widokowi dostępnemu w rozwiązaniu Snow for Office 365 skonsolidowany, szczegółowy pulpit z wbudowanymi raportami umożliwia decydentom wybranie właściwej subskrypcji w chwili migracji lub odnowienia.

 

“W długim okresie klienci korzystający z pakietu Office 365 płacą firmie Microsoft nawet o 80% więcej” 

– ComputerWorld/IDG

Downloads