Snow bekrefter sin forpliktelse til en salgsmodell som setter partnere først

SNOWS partnermodell videreutvikles for å løse mangelen på SAM‑kunnskaper

Lysacker, Norge, April 25, 2017 – Snow Software, en ledende leverandør av SAM-løsninger (Software Asset Management), videreutvikler sin kanalstrategi og går over til en modell hvor alle transaksjoner skal selges og leveres via, eller i samarbeid med, en partner. Snow Software vil samarbeide fullstendig med partnerne gjennom alle trinn i salgs- og leveringsprosessen, fra å drive frem salgsmuligheter og signering av kontrakter til levering og implementering.

Denne overgangen vil gi Snow Software bedre mulighet til å reagere på markedsmuligheter for sine løsninger og fortsette å levere den akselererte veksten selskapet har oppnådd gjennom årene. For Snows kunder og potensielle kunder vil endringen føre til mer kompetanse på Software Asset Management og et større utvalg av partnere å velge mellom for å dekke den mangelen på SAM-kunnskaper som Gartner[1] forutser: «Innen 2018 vil mangelen på SAM-kunnskaper gjøre 50 % av alle organisasjoner – som har implementert eller er i ferd med å implementere SAM – avhengige av administrerte SAM-tjenester.»

For både nye og eksisterende Snow Software-partnere finnes det muligheter til å øke omsetningen via programvarelisensiering, vekst i administrerte tjenester og kundestøtte. Som Gartner bekrefter i sin rapport «Software Asset Management Is Now a C-Level Imperative[2]» («Software Asset Management er nå et imperativ for ledere på øverste nivå») er SAM i ferd med å bli et økende problem for ledere på øverste nivå etter hvert som budsjettene strammes inn i alle bransjer.

Nøkkelelementene i Snows partnerstrategi er lanseringen av en partnerportal, et oppdatert partnerprogram inkludert felles markedsføringsmuligheter, og forsterket støtte til partnerne. Portalen vil bli nettverktøyet der partnerne kan få enkel tilgang til informasjon og støtte fra Snow Software. Det oppdaterte partnerprogrammet fremhever de utvidede fordelene Snow gir partnere som investerer i opplæring som er relevant for å skape verdier for kundene.

I tillegg til klasseromsopplæring kan partnerne nå benytte seg av kurs via Snow Academy, Snows kursprogram på nettet. Her kan de benytte seg av e-læringsmateriell, virtuelle undervisningstimer og kurs via video og instruktørledede kurs om viktige verdiskapende områder for kunder av Snows SAM-plattform, hvordan man identifiserer potensielle SAM‑kunder og hvordan Snow oppfyller disse behovene.

Snow Software vil også støtte partnere som ønsker å utvikle sitt eget utvalg av tjenester basert på Snow Software-løsninger for å kunne levere bedre støttetjenester og øke kundegrunnlaget.

Urban Bucht, global partnerdirektør hos Snow Software, vil lede kanalendringene. Han har fått oppdraget med å rekruttere og lære opp nye partnere, utvikle partnerrelasjoner og bygge opp kommersielle muligheter for å kunne utvikle større verdier for Snows kunder.

«Vi ønsker et tett samarbeid med våre partnere når vi lanserer denne nye markedsstrategien», sier Axel Kling, administrerende direktør for Snow Software. «Denne overgangen handler om å gi kundene våre bedre støtte samtidig som vi skaper kommersielle muligheter og støtte til våre partnere.»

 

SLUTT

 

Om Snow

Snow leverer SAM-løsninger (Software Asset Management) som sikrer at de 326 milliardene amerikanske dollar som brukes på programvare i store organisasjoner hvert år, blir brukt på en god måte – ved å sikre at organisasjonene har de riktige lisensene for den programvaren de bruker.

Mer enn 6000 organisasjoner over hele verden er bruker Snows løsninger for å optimere lisensieringen på tvers av mobile enheter, skrivebordsmaskiner, datasentre og skylagring.

Mer informasjon på https://www.snowsoftware.com/int.

Følg oss på Twitter: Snow Software

 


[1] Software Asset Management: Å forstå markedet for SAM-tjenester for å kunne levere effektiv tredjepartsstøtte

Oppdatert: 13. juni 2016 | Utgitt: 19. januar 2015 ID: G00271495. Av Victoria Barber | Patricia Adams

[2] Software Asset Management Is Now a C-Level Imperative

Utgitt: 3. mars 2016 Av Victoria Barber |Dawn Hubbard | Hank Marquis | Stephen White