Skip to main content
click here to close menu

Software Asset Management

Snow for Cloud

Hver dag bruker tusenvis av organisasjoner på verdensbasis Snow til å kutte kostnader, minimere risiko og optimalisere eiendelenes tilgjengelighet

SNOW LICENSE MANAGER 8

LISENSOPTIMERING

World leading SAM solution with cloud and on-premise delivery options

BUILD A SUPERIOR CMDB

World leading SAM solution with cloud and on-premise delivery options

ONLINE WEBINAR

SAP INDIREKTE BRUK ER EN REELL RISIKO

HVA DOMMEN AV STORBRITANNIAS HØJESTE DOMSTOL BETYR FOR SAP KUNDER OVER HELE VERDEN
https://www.snowsoftware.com/sites/default/files/cloud-kids_hero_epsilon_0.jpg

Blog

apr 20, 2018

Gartner Magic Quadrant for Software Asset Management Tools 2018: Snow Placed as a Leader

Back in June 2016, I voiced my desire to see Gartner publish a Magic Quadrant for Software Asset Management. In August 2017, I was able to confirm that it was finally on the way. Now it’s here!

apr 12, 2018

UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT (UEM) – PRODUCTIVITY FOR EVERYONE

Endpoint management includes vendors, service agencies, network providers, and enterprise functions often working in isolation to manage the various stages of the device life-cycle. The ‘U’ in UEM, provides a connection between these internal and external functions and people: users, IT service-desk personnel, device vendors, service agencies, procurement, finance, and support. When services chain together in this way, one of the hidden benefits is productivity.

Case studies

Lær mer om hvordan organisasjoner i alle størrelser over hele verden bruker Snow Software til å oppfylle sine mål for SAM og lisenshåndtering: