Oracle Licensstyring

Få overblik over dine Oracle produkter for at mindske risikoen ved audit og minimere omkostningerne

Hvorfor styre Oracle-licenser?

Licensering af Oracle-databaser er en kompliceret proces, som mange organisationer går fejl af, når vi taler en audit eller i form af unødvendige udgifter. Det er derfor, det er så vigtigt at styre den korrekt med en løsning, der giver fuld transparens over din Oracle-opbygning.

Kombinationen af mindsket økonomisk risiko og belønningen for at styre den korrekt, er alt for stor til at negligere.

Nøglen til effektiv styring er at forenkle specifik kompleksitet vedrørende Oracle licenser og opbygge et fuldt billede af anvendelsen i hele IT-landskabet. Dette kræver en automatiseret løsning for at opdage disse anvendelser, kombineret med Oracle-specifik licensintelligens.

De personer, som er ansvarlige for licensering i forbindelse med Oracle software, kan have følgende udfordringer:

  • Manglende overblik over Oracle software, som aktuelt er installeret på tværs af IT-landskabet.
  • Manglende kontrol og synlighed, når Oracle-databaser anvendes
  • Vanskeligheder med at tilpasse anvendte databaser til de fysiske og virtuelle miljøer, de bor i.

Alle disse komplikationer kan bringe din organisation i en situation, hvor den bruger flere penge end nødvendigt på Oracle licenser og ikke er i stand til at kvantificere den økonomiske risiko, hvis en audit skulle finde sted.

Identificer Oracle-databaser

Snows Oracle Management Option kombineret med Snow License Manager gør det muligt for en SAM Manager at identificere alle Oracle- databaser, der anvendes i hele IT-landskabet.

Information om disse databaser, herunder installerede udgaver og aktiverede administrationspakker og tilvalg gør det muligt for enhver Oracle-interessent i virksomheden at forstå den aktuelle økonomiske forpligtelse, som følger af den hardware- og softwarekonfiguration, der anvendes. Oracle-definerede Core Factors, ved hovedparten af softwaren, tilpasses og vises via Snows Software Recognition Service, som gør licensberegningerne ukomplicerede og mindsker sandsynligheden for fejl.

Forstå det virtualiserede miljø

Ud fra et licensperspektiv anerkender Oracle ikke mange virtualiserede miljøer, hvilket gør dig ansvarlig for brugen af det fysiske miljø. Dette betyder, at en fejl i den fysiske og virtuelle konfiguration kan medføre markante ikke budgetterede omkostninger. Snows Virtualization Management Option leverer yderligere information om det virtualiserede miljø, som Oracle-databaserne anvendes i, og minimerer sådanne risici.

Virksomhedsfordele

  • Lever et fuldt billede over Oracle-databaser for at forstå den økonomiske forpligtelse i tilfælde af en audit
  • Forstå aktuelle konfigurationer og optimer ud fra et licens- og ressourceperspektiv

Læs om yderligere fordele

Oracle-licenser er komplekse og delt i mange lag. Et så indviklet problem kræver en komplet løsning - som leveres af Snows SAM- platform, for at mindske det økonomiske ansvar og opnå markante omkostningsbesparelser på din Oracle-investering.

Downloads