Snow Proof of Concept

Bevisa värdet av SAM (Software Asset Management) för berörda parter inom organisationen

För att du ska kunna bygga upp ett starkt verksamhetsfall för SAM (Software Asset Management), erbjuder Snow ett utbud av Proof of Concept-lösningar, utan risk och till en låg kostnad, för att ge möjligheten att få prova fördelarna med en marknadsledande lösning innan ett fullskaligt inköp.

Med ett Snow Proof of Concept-projekt (PoC) får du en snabb och detaljerad ögonblicksbild av licenssituationen i din organisation med rapporter som bland annat visar:

  • Mätvärden för installation och användning av programvara
  • Möjliga licensbesparingar under PoC
  • Ytterligare licensbesparingar under ett år med Snow

Exempel på Proof of Concept

Ett företag testade Snows SAM-plattform och valde att testa 100 av sina 600 datorer. Proof of Concept-projektet identifierade flera luckor i organisationens licenshanteringsprocesser, däribland en stor differens mellan installerad och använd programvara. De hittade också flera oönskade program som fildelningsklienter och spel som använts under arbetstid.

På de 100 inventerade datorerna fanns det 20 installationer av Adobe Photoshop CS3, varav sju inte användes under hela projekttiden. Av de 13 övriga installationerna använde två personer programmet på ett sätt som innebar att Photoshop skulle kunna ersättas av billigare alternativ.

Över 1,8 miljoner SEK i kostnadsbesparingar

Kostnadsbesparingen för enbart Adobe Photoshop CS3 resulterade i 42 000 SEK. Det samlade värdet för programvara som kunde avinstalleras från de inventerade datorerna efter Proof of Concept-projektet översteg 1,8 miljoner SEK hos företaget i fråga.

 

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ VETA MER OM SNOW PROOF-OF-CONCEPT

Downloads