Oracle Review Services

Sänk licenskostnaderna för dina Oracle-databaser med Snow License Manager och Snow Oracle Compliance Review

Snow Software och utvalda partners kan hjälpa organisationer att hantera sin investering i Oracle-licenser genom att tillhandahålla flera olika tjänster. Från konfiguration och distribution av Snow Oracle Management Option, till genomförande av en årlig baslinjegenomgång för att säkerställa att organisationen fortfarande följer Oracles licensregler. De Oracle-relaterade tjänsterna omfattar:

Teknisk implementering av Snow Oracle Management Option

Certifierade Snow-tekniker installerar den senaste versionen av Snow Oracle Management Option (Snow OMO), förser dina klienter med installationspaket och utför grundläggande systemgenomgång. Så fort installationen är klar börjar systemet automatiskt att samla in nödvändiga data om dina Oracle-servrar och databaser.

Initial baslinjegenomgång för Oracle-efterlevnad

SAM-experter från Snow eller utvalda partner registrerar dina Oracle-licenser och tillhörande avtal i Snow License Managers datalager. Alla skillnader mellan organisationens behörigheter och vad som finns registrerat hos Oracle undersöks och löses av en expert på Oracle-licenser.

När all behörighetsregistrering är gjord och revisionsinformation returnerats från Oracle-klienterna, görs en sammanställning av den aktuella efterlevnadspositionen som belyser eventuella problem med under- eller överlicensiering. Som en del i den här processen sammanställs ett ifyllt OSW (Oracle Server Worksheet).

Årlig granskning av Oracle-efterlevnad

Precis som med baslinjegranskningen ovan kan Snow och utvalda partners erbjuda en löpande årlig sammanställning av aktuell licensefterlevnadsstatus baserat på inventerade data i samband med uppdaterade kontrakt och licenser i Snow License Manager. Den årliga genomgången inkluderar en ändringsrapport som belyser skillnader mellan licenser och behörigheter.

 

KONTAKTA SNOW IDAG FÖR MER INFORMATION OM VÅRA ORACLE-TJÄNSTER

 

Downloads