Entitlement Services

Uppnå efterlevnad och optimera dina licenskostnader med rättighetstjänster från Snows SAM-experter

Att börja med Software Asset Management (SAM) från noll kan kännas utmanande. För att hjälpa organisationer som inte har använt SAM och licensoptimering tidigare kan Snow och utvalda partners hjälpa till med redovisning, hantering och efterlevnad av licensrättigheter.

Kvalificerade SAM-experter hjälper till att identifiera lämpliga behörighetskällor, föra in dessa i Snow License Manager och hjälpa organisationen att säkerställa att licenspositionen inte bara efterlevs, utan är optimerad.

Redovisa rättigheter

När information om inköpshistorik har skickats in till Snow är den föremål för allmän undersökning och kontrolleras både för fullständighet och lämplighet som "bevis på rättighet". Endast anpassade licensdata förs in i Snow License Manager-systemet och inkluderas i licensefterlevnaden. All källdokumentation som inte klarar inspektion rapporteras tillbaka till kunden för vidare åtgärd.

Data från programvaruinventeringen jämförs sedan med licensanskaffningsdata. Särskild uppmärksamhet ges till migrationshistorik (produktuppgraderingar, versionsuppgraderingar, konkurrensmässiga uppgraderingar, mm.). Alla licensmätvärden som saknar teknisk inventering (som Microsoft CAL) följs upp av SAM-experter med dokumenterade processer för hur dessa ska hanteras.

Efterlevnads- och optimeringsrapport

Resultatet från analysen presenteras i en rapport och utvärderas också tillsammans med detaljerade rekommendationer för vidare åtgärder. Snows licensspecialister hjälper till att identifiera sätt att tillämpa passande licensrättigheter, möjligheter att återanvända licenser och ge viktiga insikter som kan vara användbara vid kommande programvaruavtal - som alla kommer att bidra till att minimera efterlevnadsrisker och programvarukostnader.

 

KONTAKTA OSS FÖR ATT DISKUTERA ERA SPECIFIKA SAM-SERVICE KRAV

Downloads