Snow Global Partner Program

Snow erbjuder ett partnerprogram för organisationer som vill sälja licenser och tjänster inom SAM (Software Asset Management). 

Snow Partner Program

Efterfrågan på teknik och tjänster på detta område ökar stadigt. Därför lanserar Snow nu 4:e generationens SAM-lösning, som ger organisationer möjlighet att hantera användning av alla sorters programvara för mobila och fasta enheter, datacenter och molntjänster.

Genom Snows partnerprogram kan kanalorganisationer – från stora globala systemintegratörer till små lokala SAM-specialister – få nya inkomster genom försäljning av SAM-licenser eller leverans av avancerade SAM-administrerade tjänster.

Ett program för alla partner

Genom sitt partnerprogram erbjuder Snow förmåner och incitament för alla typer av partner var i världen de än befinner sig:

  • Systemintegratörer
  • Företag som lägger ut på entreprenad
  • Affärskonsulter
  • Återförsäljare
  • SAM-konsulter

Partnerprogrammet gäller för:

  • Licensförsäljning på plats
  • Egna SAM-administrerade tjänster [länk till sida]

Det finns tre olika partnernivåer som innebär olika stora investeringar från Snows och partnerföretagets sida. Ju högre nivå desto mer engagemang krävs från dig som partner, men i gengäld får du mer omfattande stöd från Snow. Nivåerna är:

  • Authorized Partner
  • Gold Partner
  • Platinum Partner

För oberoende programvaruleverantörer kan Snows enkla, självdeklarerande plattform vara ett bra sätt att öka och vidhålla efterlevnaden bland kunderna. [länk]

 

Authorized Partner

Om du väljer nivån Authorized Partner förbinder du dig att använda Snows teknik, men det ställs inga krav på att uppnå en viss årlig inkomst och du behöver inte anställa specialister på Snow.

>> Läs mer om Authorized Partner-nivån.

 

Gold Partner

Alternativet Gold Partner innebär ett fullständigt åtagande att använda Snows teknikplattform. Du måste också ha specialister på Snow bland dina anställda och ha upprättat ett program för affärsöversyn varje kvartal. På Gold Partner-nivån erbjuds du större försäljningsmarginaler och mer stöd från Snow i form av ett affärsregistreringsprogram, synlighet på Snows webbplats och hjälp med att skapa kundreferenser. Du kan också erbjuda egna SAM-administrerade tjänster baserade på Snows SAM-plattform.

>> Läs mer om Gold Partner-nivån.

 

Platinum Partner

Den högsta nivån inom Snows partnerprogram kan bara erhållas genom en inbjudan som skickas ut till partner som har åtagit sig att uppfylla ett visst årligt inkomstmål och som har visat sin expertis när det gäller att använda och stödja Snows SAM-plattform. Platinum Partner-företag erbjuder också egna SAM-administrerade tjänster utöver försäljning på plats.

>> Läs mer om Platinum Partner-nivån.

 

Vill du veta mer om Snows partnerprogram? Kontakta vårt kanalhanteringsteam idag.

 

Anslut till oss