VieCuri

VieCuri fick kontroll med Snow License Manage

"Stora organisationer som VieCuri måste ha kontroll på sina licenser. Vi kontaktade Snow eftersom Microsoft använder deras lösning. Det som är bra nog för vår största mjukvaruleverantör är bra nog för oss."  

Niek Janssen, Enterprise Architect and responsible for the license management at VieCuri

OM VIECURI

VieCuri har över 3000 medarbetare och är det ledande sjukhuset för norra Limburgområdet i Nederländerna. Över 23 500 patienter tas in på någon av VieCuris kliniker varje år samtidigt som mer än tio gånger så många behandlas.

Utmaning

VieCuri behövde få bättre kontroll över sina mjukvarulicenser för att optimera användandet inom organisationen.

Vad Snow bidrog med

Med Snows tjänster kan VieCuri vara mer transparenta kring vilken mjukvara som används inom hela organisationen eftersom de har kontroll över vad som används. VieCuri har på kort tid gjort stora kostnadsbesparingar genom att optimera användningen av mjukvara. 

Hur gick det?

Med Snow License Manager och Snow Inventory kan VieCuri följa alla licensavtal med ledande mjukvaruleverantörer samtidigt som de har ett bättre underlag för IT-investeringar.  

 
LÄS MER HÄR (ENGELSKA PDF) 
https://www.snowsoftware.com/sites/default/files/vlaggen.0117.jpg