Betfair

Betfair gamblar inte med sina programvarulicenser

"Att köpa en ny licens är idag bara ett av många alternativ för oss när ny programvara behövs, till skillnad från tidigare då det var vårt enda alternativ." 

Mark Cox, chef för Global IT Operations, Betfair

OM FÖRETAGET

Betfair är en av världens största leverantörer av sportspel och vadslagning online.

UTMANINGEN

Utan en tvingande process för licenshantering (Software Asset Management, SAM) hade Betfair en utmaning i att få insyn i och kontroll över sina programvarukostnader.

SNOWS BIDRAG

Snow License Manager, som förvaltas av Insight, säkerställer kontinuerliga besparingar i programvara för desktop och server.

FÖRDELAR OCH ROI

Besparingar på sexsiffrigt belopp levererades redan första dagen. Ytterligare besparingar görs löpande genom att säkerställa att utgifter för programvara anpassas till nyttjande.

 

LÄS MER HÄR (ENGELSKA PDF)
https://www.snowsoftware.com/sites/default/files/betfair-web-top.jpg