Virtualization Management Option

Identifiera och hantera virtuella licenser över nätverket

Medan virtualisering erbjuder många potentiella fördelar för organisationen skapar den också stora utmaningar för en effektiv hantering av programvara, licenser och efterlevnad. Traditionell licensiering avser installationer och funktioner på den fysiska eller virtuella servern där den är installerad, men datacenter-licensmodeller går längre än den fysiska eller virtuella maskinen där programvaran är installerad. 

Virtualiserad licensiering i datacentret handlar ofta om att förstå var anläggningarna är, hur de förhåller sig till de fysiska funktionerna i den virtuella miljön och hur de virtuella maskinerna interagerar med det underliggande fysiska lagret. 

Till skillnad från traditionella inventeringslösningar är Snow Virtualization Management Option (VM) utformat för att inte bara upptäcka förekomsten av virtuella och fysiska licenser, utan också att förstå konfigurationen och förhållandet mellan dessa enheter.   

Snow Virtualization Management Option (VM) stöder insamling av uppgifter från de mest populära hypervisor/virtualiseringsteknikerna: 

  • Microsoft Hyper-V
  • VMware ESX
  • Citrix XenServer

Uppgifter om virtuella servrar och installerad programvara kan importeras till licensförvaret i Snow License Manager, vid sidan av fysisk revisionsinformation som samlats in från flera inventeringslösningar. Dessutom möjliggör VM riskminimering genom full insyn i virtuella maskiner som inte är inventerade. 

Värdet med Virtualization Management Option

Många program som körs i datacentret är licensierade på fysisk kapacitet eller en undergrupp av fysisk kapacitet (dvs. IBMs SubCapacity eller Oracles Hard Partitione). För att förstå vilken fysisk kapacitet som måste vara licenserad för en viss programvara som körs i datacentret måste man förstå topologin av datacenter:

  • Vilka datacenter har vi?
  • Vilka fysiska servrar utgör dessa datacenter?
  • Vilka fysiska resurser använder mina virtuella servrar/datorer?  
  • Vad är förhållandet mellan fysiska och virtuella resurser?  
  • Vilken virtualiseringsteknik finns och hur är den konfigurerad?

Snow VM gör det möjligt att svara på dessa frågor genom att identifiera virtuella maskiner och automatiskt kartlägga sambanden mellan virtuella gäster och hårdvarukonfigurationen för deras fysiska värdar. 

Med hjälp av informationen i Snow License Manager möjliggör det för programlicenschefer att optimera sina mjukvaruutgifter när de licensierar i datacentret.