Snow for ServiceNow

Minska kostnaderna för dyra konsulter med äkta automatisering direkt ur förpackningen

Alla älskar produkter som fungerar på en gång. Men tänk om det bara är en låda utan innehåll?

Dilemmat är bekant för ServiceNow-chefer och administratörer i hela världen, som försöker införa grundläggande ITSM och essentiella Software Asset Management-delar:

 • Produktkatalog (program- och maskinvarumodeller)
 • Tjänstekatalog (programbegäran med självbetjäning)
 • Support för beställningsprocessen
 • Effektiv CMDB
 • Optimering av programvarulicenser

Snow för ServiceNow hjälper företag av alla typer och storlekar att undvika hundratals dyra konsulttimmar genom att erbjuda automatiseringar som vanligen inte ingår.

Fylla produktkatalogen – LÖST

Maskinvarumodeller, programvarumodeller och motvärde kan skapas på två sätt när ServiceNow‑produktkatalogen ska fyllas i: Betala för uppåt 200 konsulttimmar för att göra det manuellt – eller använd Snow för ServiceNow om du vill göra det billigare på en bråkdel av tiden.

En engångsinvestering i Snow för ServiceNow håller dessutom produktkatalogen uppdaterad löpande när din IT-miljö utvecklas, helt utan extra konsultkostnader. 

Skapa tjänstekatalogen – LÖST

Medarbetarna blir nöjdare och produktivare med självbetjäning. Men självbetjäning fungerar inte utan rätt data och processer som ser till att tjänstekatalogen fylls med rätt alternativ och att programvara bara installeras om det finns licenser.

Med Snow för ServiceNow går det snabbt och enkelt att skapa tjänstekatalogen. Det minimerar konsultkostnaderna och resulterar i en lösning som är enkel att underhålla och anpassa när IT‑behoven ändras. 

Support för processen för programvarubeställning – LÖST

Medarbetarna använder allt mer programvara. Företaget måste se till att användningsrättigheter finns. Om det inte är fallet kan det leda till dyra efterlevnadsproblem.

Snow för ServiceNow fyller automatiskt ServiceNow-gränssnittet med den SAM-intelligens som behövs för att exakt bedöma aktuell licensstatus och snabba upp processen för handläggning av beställningar, med bibehållen efterlevnad.

Bygga en effektiv CMDB – LÖST

En städat och komplett CMDB förkortar problemlösningstiden och främjar bättre beslut för hantering av IT-investeringar och risker i hela företaget.  Tyvärr misslyckas 85 % av alla CMDB-projekt på grund av dåliga data.

Snow för ServiceNow fyller CMDB i ServiceNow med rensade och normaliserade data för alla IT‑resurser (maskinvara och programvara) på alla IT-plattformar som företaget använder.

Optimering av programvarulicenser – LÖST

Det verkliga värdet hos Snow för ServiceNow ligger inte bara i integreringen utan även i möjligheten att optimera programvaruläget, så att företagets effektiva licenssituation för primära leverantörer är så bra den kan bli.

Med Snows heltäckande SAM-svit blir det enklare att hantera programvarulicenser för alla större leverantörer och plattformar – från appar från bland annat Microsoft och Adobe för stationära datorer och mobila enheter till datacenterprogram och databaser från IBM, Oracle, SAP med flera. 

Minska riskerna i din ServiceNow-implementation med Snow

ServiceNow-implementationsprojekt är stora och dyrbara.  Låt inte bristen på direkt tillgängliga funktioner begränsa din förmåga att öka avkastningen. Snow för ServiceNow är nyckeln till att skapa en CMDB, en produktkatalog och en tjänstekatalog så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.

Huvudsakliga fördelar:

 • Snabbare införande
 • Högre avkastning på ServiceNow
 • Förbättra databaserat beslutsfattande
 • Lägre konsultkostnader
 • Bredare acceptans för ServiceNow
 • Överträffa servicenivåmål

Downloads