Snow Optimizer for SAP® Software

Optimering av programvarulicenser för en av företagets största IT-utgifter

 

Snow Optimizer for SAP® Software ger insyn och information som kan spara organisationer miljoner i utgifter för SAP*-programvarulicenser. 

Med en komplex uppsättning licensalternativ, men utan inbyggda optimeringsverktyg, kan organisationer lätt förlora överblicken över vilken typ av SAP-licenser de har och utsätter sig därmed för betydande ekonomiska och juridiska skyldigheter. Även om deras konfigurerade licenser inte utnyttjas till fullo. 

Snow Optimizer for SAP® Software ger organisationen insikten och informationen som krävs för att försäkra att SAP-licensieringen är skräddarsydd efter faktiska behov och användning. Detta förhindrar onödiga utgifter och överlåter kontrollen till SAP-administrationens team när SAP-licenser och -kontrakt ska förhandlas. 

Snow Optimizer for SAP® Software i korthet

  • SAP-certifierad lösning, standard för SAP-hanteringsgränssnittet
  • SAP S/4 HANA-klar: Central övervakning av minnesanvändning
  • Full inventarieförteckning över SAP-baslinje 
  • Avtalshanterings- och efterlevnadsrapporter för användare, motorer och självcertifieringsprodukter
  • Enkel hantering av SAP-användare för att matcha SAP-licenstyper med de faktiska behoven
  • Automatiskt identifiera och fixa föråldrade SAP-användare och dubbletter
  • I drift inom några dagar, inte månader 

NYCKELFUNKTIONER

INVENTARIEFÖRTECKNING & ANALYS AV SAP-ANVÄNDNINGEN FÖR ATT UNDVIKA ONÖDIGA UTGIFTER

Snow Optimizer for SAP® Software erbjuder djupgående analyser av data från transaktioner och individuell användning och identifierar därigenom möjliga kostnadsbesparingar och skulder genom att rensa bort dubbletter och oanvända licenser. Lösningen kan automatiskt rekommendera bästa möjliga licenstyper baserat på de aktuella användarnas beteende, vilket gör det enkelt att vid behov byta ut dyra licenser mot billigare. Automatisk övervakning ger SAP-administratörer mer tid att fokusera på kärnuppgifter och försäkrar att all information alltid är aktuell för revision eller granskning. 

MINIMERA OMKOSTNADER FÖR PÅGÅENDE SAP-LICENSADMINISTRATION

Snow Optimizer for SAP® Software upprätthåller aktuella uppgifter om alla SAP-licensallokeringar, vilket ger SAP-administratörer möjligheten att enkelt och snabbt justera licenstyper och fördelning. Automatiserade regeluppsättningar passar snabbt ihop enskilda användare med rätt licens i rätt system, baserat på deras aktiviteter. Varningar kan utfärdas när organisationen närmar sig utgångsdatumet för en giltig licens eller specifika aktivitetsbegränsningar. Fördefinierade regler hjälper organisationer att förebygga åtgärder som kan medföra oväntade eller oacceptabla utgifter. 

UNDVIK MISSTAG MED “TÄNK OM”-PLANERING

Snow Optimizer for SAP® Software kan användas för att testa olika “tänk-om”-scenarier så att organisationen kan skapa en modell över hur en förändring av de använda licenstyperna skulle påverka kostnaderna för SAP-licensiering och -support. Scenarier kan spelas upp i lösningen utan att några förändringar görs i det faktiska systemet förrän organisationen är nöjd med resultaten, så att eventuella dyra licensmisstag kan undvikas. 

MILJONER SKÄL TILL ATT BÖRJA IDAG 

Genom att dels vara standard för SAP-hanteringsgränssnittet, dels ha en avancerad agentteknik, kan Snow Optimizer for SAP Software utnyttjas fullständigt även i stora SAP-miljöer på bara några dagar och tillämpbar information samlas in omedelbart. Kunder rapporterar i regel besparingar på 20–30 % för sina SAP-utgifter redan inom de första veckorna. Pågående besparingar kan uppgå till flera miljoner när organisationer drar fördel av informationen från Snow Optimizer for SAP® Software för att omförhandla sina kontrakt och anpassa licenser efter faktiska behov. 

Kontakta ditt närmaste Snow-kontor för mer information.

 

* SAP är ett registrerat varumärke som tillhör SAP SE i Tyskland och finns i flera andra länder.

Downloads