Snow Integration Connectors

Integrera Snows plattform för licenshantering med befintliga lösningar för inventering, IT Asset Management och IT Service Management

Licenshantering (Software Asset Management) blir enklare med integrerade lösningar där var och en är optimerad för att utföra en viss uppgift, men även kan dela med sig av information till olika intressenter inom verksamheten. 

Snow Integration Connectors erbjuder en kostnadseffektiv helhetslösning för att kunna dra fördel av befintliga investeringar eller göra licensinformation tillgänglig för intressenter från andra IT-enheter, till exempel service desk. 

Snow Integration Connectors kan delas in i två huvudkategorier: 

INTEGRATION MED INVENTERINGSLÖSNING FRÅN TREDJE PART

Snow Integration Connectors samlar automatiskt in data från flera inventeringsverktyg. Information om nätverkets samtliga tillgångar i form av programvara och hårdvara sammanställs, och resultatet presenteras i Snow License Manager via ett gränssnitt, som kan anpassas till respektive intressents behov.

All insamlad inventeringsdata behandlas dessutom automatiskt av Snows tjänst Software Recognition Service för att säkerställa att enhetlig namngivning används för till exempel programvaror och leverantörer. 

Snow erbjuder integrationer med ett flertal inventeringslösningar från tredje part:

•    Altiris (6.x & 7.x)
•    BMC ADDM
•    FrontRange (Centennial) Discovery
•    HP DDMI
•    IBM Tivoli Asset Discovery for Distributed (TAD4D)
•    LANDesk
•    Microsoft SMS & SCCM
  …med flera.

För lösningar som inte nämns ovan kan Snow erbjuda en generisk integration eller ta fram skräddarsydda alternativ.

För hypervisor-teknologi erbjuds Snow Virtualization Management Option (VM)

INTEGRATION MED AFFÄRSSSYSTEM

För affärssystem som exempelvis ServiceNow kan Snow tillhandahålla värdefull information, som behövs för att organisationens service desk ska kunna arbeta mer effektivt och säkerställa en hög produktivitet hos användarna. Korrekt data från Snow License Manager kan användas för att:

  • Korta ner tid för problemlösning genom att tillhandahålla korrekt och enhetlig information om programvara (namn, leverantör, versionsnummer, patchnivå)
  • Säkerställa att organisationen täcker sitt behov av licenser genom att kontrollera åtkomst till programvara
  • Stödja förändringsprocesser genom att identifiera programvara och hårdvara som inte uppfyller standard eller som kräver uppgradering

Genom att kombinera Snows plattform för licenshantering med affärssystem som ServiceNow * får organisationen en komplett och integrerad lösning för hantering av programvara och hårdvara i hela nätverket.

 

 

* Snow är en ackrediterad ServiceNow Integration Partner. 

Snow Integration Connectors är designade för att möta utmaningarna med licenshantering i komplexa nätverksmiljöer. Genom att integrera Snows plattform för licenshantering med befintliga lösningar från tredje part, kan data från flera källor sammanställas automatiskt. Behovet av att manuellt sammanställa information och rapporter minskar, vilket sparar både tid och pengar.

Downloads