Snow Device Manager

En komplett EMM-lösning för hantering av hela livscykeln för mobiler och plattor

 

 

Dina medarbetare arbetar på flyget, tunnelbanan och naturligtvis vid sitt skrivbord; mobiltelefoner, plattor och datorer kopplar upp sig och finns överallt. 

Den moderna organisationen är mobil och utnyttjar ny teknik och nya arbetssätt. Medarbetarna använder appar och e-post för att bli mer produktiva på arbetet och för att effektivisera vardagen.

Det nya arbetssättet innebär utmaningar både när det gäller kostnader och säkerhet. Snow Device Manager är en komplett EMM-lösning för hantering av kostnader och säkerhet under en mobiltelefons hela livscykel. I kombination med övriga produkter från Snow ger Snow Device Manager också en heltäckande bild av kostnaden för mobilen, inklusive kostnader för hårdvara, mjukvara, servicehantering och mobilabonnemang.

Snow Device Manager ger dig kontroll och överblick på alla plattor och telefoner som används i din organisation. Möjligheten att skicka inställningar för exempelvis Mail och Wifi till användaren förenklar arbetet med support till slutanvändarna. Med över 200 säkerhetsinställningar, funktioner för säker åtkomst till interna nät, delning av dokument och remote installation av appar, möjliggör Snow Device Manager smartare användarprocesser och effektivare informationsdelning för dina medarbetare.

Snow Device Manager I KORTHET

  • Implementera en standardkonfiguration för alla plattor och telefoner 
  • Installera och hantera appar på alla plattformar 
  • Ge säker åtkomst till interna system och intranät
  • Dela dokument till grupper eller enskilda användare
  • Separera organisationens information från privat i BYOD-scenarier
  • Kan installeras on-premise eller köpas som molntjänst

VIKTIGA FÖRDELAR

HANTERAR MOBILTELEFONENS HELA LIVSCYKEL

Med funktioner för inköp, förkonfiguration, volyminköp av appar, servicehantering, supportfunktioner samt avancerad säkerhet, så hanterar Snow Device Manager alla behov under en telefon eller plattas livslängd. 

ENKELT FÖR SLUTANVÄNDARE

Snow Device Manager är byggt för att lösa användares dagliga problem i bakgrunden enligt principen verka utan att synas. Att inte tekniken hindrar slutanvändarnas dagliga arbete, i kombination med lättanvända verktyg för servicedesk, ökar kundnöjdheten och minskar kraven på IT och support.

SÄKERHET

Med över 200 funktioner för säkerhet och rapporter kring telefoner som bryter mot företagets policy klarar Snow Device Manager kraven oavsett din verksamhets säkerhetsbehov. Säkerhetsfunktioner inkluderar; säker e-post, säker access till interna system, kryptering, säker surfning och avancerad apphantering. 

STÖD FÖR BYOD OCH COPE

Med Snow Device Manager får organisationen möjlighet att implementera en BYOD-strategi, exempelvis genom att företagets information läggs i en skyddad area på telefonen. Det möjliggör också att när en användare slutar, så avinstalleras organisationens appar med tillhörande information automatiskt. 

SPARA TID I SERVICEDESKEN

Med Snow Device Manager får administratörer, supportpersonal och slutanvändare möjligheten att lösa mobilrelaterade problem direkt när de uppstår. Med SelfService kan användarna själva avhjälpa problem och när de behöver ringa supporten, så hanteras ärendet på ett mer professionellt sätt. Något som leder till att fler problem kan åtgärdas vid första samtalet och ökad kundnöjdhet.

SAM MOBILE

Med full överblick över appanvändning kan organisationer sänka sina licensieringskostnader, och säkerställa att apparna inte medför överträdelse av licensbestämmelser. I Snow Device Manager kan administratörer specificera rollbaserad användning av förvaltade appar eller se till att inköp av appar centraliseras. Kombinerat med andra verktyg från Snow, exempelvis Snow License Manager och Snow Automation Platform, skapas grunden för en effektiv SAM-strategi.  

Downloads