NYHET: Snow for Office 365

Snow for Office 365 ger detaljerad, centraliserad och användningsfokuserad synlighet för all användning av Office 365 och därmed förknippade utgifter, vilket möjliggör effektiv applikationshantering och kostnadskontroll.

Take a Snow Test Drive

Snow for Office 365 ger organisationer möjlighet att till fullo utnyttja utsikterna och potentialen hos Microsoft Office 365. Som den mest använda SaaS-applikationen i världen ger Office 365 lägre underhålls- och maskinvarukostnader och användare drar nytta av ständigt tillgänglig åtkomst till e-post och filer. Att de är så väldigt enkla att använda driver på införandet av SaaS-applikationer som Office 365, men driver också på företag att slösa bort upp till 30 % av sina molnutgifter i form av överallokering av användarkonton, allt för stora kontorättigheter och duplicering av licenser som används i de egna lokalerna.

Snow for Office 365 löser dessa utmaningar genom att leverera en integrerad totalbild av Microsoft Office-användare, användning och kostnaderna för enhetsbaserade-, Office 365- och mobildriftsättningar. Tillhandahållande av nya användare, fångst och omtilldelning av licenser och justering av prenumerationer baserat på individuell användning sker genom automatiserade och godkännandestyrda arbetsflöden.

Snow for Office 365 ger betydande besparingar av prenumerations-, underhålls- och administrationskostnaderna. Dess kontrollpaneler tillhandahåller korrekt rapportering av aktuella driftsättningar, så att organisationer kan förstå den fulla konsekvensen av de prenumerationer som behövs. 

IDENTIFIERING

Snow for Office 365 med Snow Inventory konsoliderar synligheten för alla enhetsbaserade licenser, molnprenumerationer och mobilapplikationer för alla anställda. Den utnyttjar automatisk identifiering för att förse beslutsfattare med detaljerad och centraliserad information om applikationsanvändningen för alla anställda, i alla avdelningar och på alla driftställen. När personalstyrkan växer, särskilt genom förvärv och sammanslagningar, påverkas den manuella rapporteringens precision, och automatiserad och fullständig inventering ger data som är kritiska för att kunna fastställa en korrekt position för licenser och utgifter.

AUTOMATISK DETEKTERING AV OUTNYTTJADE PROGRAMVARUPRENUMERATIONER

Snow for Office 365 identifierar automatiskt oanvända licenser och prenumerationer, och ger möjlighet att enkelt fånga in och driftsätta licenser på nytt. Beslutsfattare med omedelbar inblick i den totala investeringen och överutgifterna för applikationer, Office 365-tjänster, enhetsbaserade licenser eller alla prenumerationer, kan vidta omedelbara åtgärder för att sänka kostnaderna.

PRENUMERATIONSOPTIMERING

Med kontinuerlig synlighet och övervakning av vilka applikationer som faktiskt används av personalen, kan organisationer identifiera överutgifter för en enskild applikation eller en hel produktfamilj. De som ansvarar för programvarutillgångarna och affärsenheternas IT-ägare kan se potentiella möjligheter till licensoptimering eller alltför stora kostnader och allokera befintliga prenumerationer till dem som behöver dem och optimera sina utgifter vid förnyelse.

POLICYDRIVEN PRENUMERATIONSHANTERING OCH LICENSFÅNGST

Policyer inom en organisation kan automatiseras för att hantera programprenumerationer och leverera kontinuerlig licensfångst. Snow for Office 365 stöder avancerade allokeringsrutiner som till exempel en 90-dagars policy som automatiskt tar bort prenumerationer eller applikationer från användare om de inte använts under tre månader – så att licensen frigörs för en annan användare. Aviseringssteg kan inkluderas för att öka flexibiliteten, och ge användare möjlighet att starta om applikationen eller utsträcka prenumerationen. 

AUTOMATISERADE ARBETSFLÖDEN

Snow for Office 365 minskar den administrativa insatsen och kostnaden med godkännandestyrda arbetsflöden som stöder processer som självbetjäning av åtkomstbegäran, allokering och återdistribution. Lösningen utnyttjar avancerade processer för applikationshantering, som till exempel tidsbaserad allokering av dyra applikationer som Visio 365, Project 365 och PowerBI Pro. Användare är också mer benägna att bidra till att optimera användningen av organisationens resurser om de känner till sin förbrukning av tjänster och har verktyg att kontrollera den.

MIGRERING

Migrering till Office 365 kan skapa ett flerårigt ekonomiskt åtagande. Därför är det viktigt att välja rätt prenumerationsnivå för varje användare vid tidpunkten för migreringen. Detta kan endast ske med användningsfokuserad synlighet på komponentnivå för alla användare i miljön, så att man vet om en applikation verkligen behövs. Med den integrerade vyn Snow for Office 365 får kunderna en konsoliderad och detaljerad kontrollpanel med inbyggda rapporter som ger beslutsfattarna möjlighet att välja rätt prenumeration vid migrering och förnyelse.

“Office 365-kunder betalar Microsoft upp till 80 % mer på lång sikt.” 

– ComputerWorld/IDG

Downloads