Platinum Partner

Företag med Platinumstatus får de största rabatterna och tillgång till det mest omfattande stödet från Snow.

Platinum Partner är den högsta ömsesidiga investeringsnivån mellan Snow och dess kanalpartner. Företag med Platinumstatus får de största rabatterna och tillgång till det mest omfattande stödet från Snow. En Platinumpartner åtar sig å sin sida att uppfylla ambitiösa årliga inkomstmål och att leverera både Snow-lösningar på plats och egna SAM-lösningar baserade på Snows teknik.

Detta alternativ är främst tänkt för globala kanalorganisationer. De erbjuds mer omfattande service med personlig hantering av sitt konto och affärsöversyner varje kvartal.

Snows partnernivåer i korthet:

Vill du veta mer om Snows partnerprogram? Kontakta vårt kanalhanteringsteam idag.