Independent Software Vendors

Skydda avkastning och immateriell egendom med effektiv, självdeklarerande plattform i eget namn

Att ha insyn i det fullständiga värdet av den programvara som används är en utmaning för alla programvaruutvecklare. Efterlevnadskostnader varierar stort mellan olika geografier och mellan olika branscher. För vissa organisationer handlar det bara om volym, för andra kan kostnaderna för enskilda licenser vara mycket höga.

Snow Software skapade från början sin självdeklarerande revisionsplattform för att hjälpa Microsoft att bemöta utmaningen att hantera efterlevnad för sina miljontals SME-kunder världen över. Den snabba och skalbara lösningen ger organisationerna en enkel genomsökning av nätverket som inte lämnar några spår och som identifierar den programvara som finns installerad och möjliggör för kunderna att stämma av det mot sina inköpsnotor. Alla differenser kan rapporteras automatiskt för lösning.

Plattformen Snow Self-Declaration Audit är nu tillgänglig för programvaruleverantörer och revisorer som letar efter ett kostnadseffektivt sätt att skydda sin immateriella egendom och säkerställa att deras inkomster maximeras.

Plattformen Snow Self-Declaration:

  • Hubb för programregistrering i eget namn – kunderna kan aktivera sin självrevision från en central programwebbplats
  • Lämnar inga spår – kunderna får verktyg för att granska sina egna nätverk för att hitta installerad programvara
  • Fullständiga installationsrapporter – fullständiga rapporter om programvaruinstallationer finns tillgängliga via programmets webbplats
  • Rapportera efterlevnad eller differenser – kunderna kan ladda upp bevis på rättigheter för att visa att programmen är korrekt installerade eller rapportera differenser till leverantören
  • Leverantörssignering – alla revisioner signeras av leverantören eller behörigt revisionsteam innan kunden certifieras för efterlevnad

Vikiga punkter i ISV-programmet

  • Gränssnitt och rapportmotor i eget namn
  • Anpassad agent för att söka efter specifik produkt och leverantörsprogramvara
  • Lämnar inga kvarvarande spår i kundens nätverk
  • Snabb distribution och resultat
  • Enkel kundanpassning