Software Asset Management & IT-direktören

Nå dina mål med den ”hemliga ingrediensen” i effektiv IT-drift

Som IT-direktör har du många prioriteringar: säkerhet, molnet, mobila miljöer, virtualisering, uppgradering och utfasning av äldre system, reagera snabbt på verksamhetskraven och förbättra konkurrensfördelarna.

Software Asset Management är dock inte så vanligt förekommande.

Men effektiv hantering av programinstallationer, användning, licenser och inköp kan utgöra skillnaden mellan framgång och misslyckande för nästan alla IT-aktiviteter.

Det gör Software Asset Management till IT-direktörens inofficiellt viktigaste uppgift.

Komplett överblick av IT-miljön

Helt bortsett från framväxten av så kallad Shadow-IT eller den allt större variationen av olika enheter, plattformar och programvara som används i nätverket så måste IT-direktören ha en komplett överblick över varje typ av enhet, applikation och licensavtal. Utan dessa uppgifter famlar du i blindo.

Det är Software Asset Management.

Minimera kostnaderna

Många IT-direktörer ser sin IT-budget växa, men inte alla. Oavsett om budgeten ligger fast eller förändras behöver man oftast få mer gjort med mindre resurser. Det betyder minskat överinköp av licenser och avtal, återanvändning av resurser där det är lämpligt, goda leverantörsvillkor och att undvika obudgeterade kostnader.

Det är Software Asset Management.

Maximera produktiviteten

Som CIO ansvarar du för att personalen i företaget har allt de behöver för att bidra med 100 %: rätt typ av enheter, rätt applikationer och rätt tjänster. När det behövs. Till ett pris som passar företaget.

Det är Software Asset Management.

Minimera revisionsrisken

Det är 70 % risk att ditt företag granskas av minst en programvaruleverantör i år. Revisioner stör arbetet, tar tid och kan bli dyrbara om du inte är redo och kan försvara din situation. Du behöver känna till ditt aktuella licensinnehav för alla större leverantörer innan de kommer på besök.

Det är Software Asset Management.

Eliminera säkerhetsrisker

Utgångna applikationer, obehöriga programvaruinstallationer, obehöriga enheter. De är orsakerna till många av säkerhetsriskerna i ditt företag. Alla kan åtgärdas med auktorisering av applikationer,
korrekt identifiering av programvaruversioner och varningar för ej godkända applikationer.

Det är Software Asset Management.

Software Asset Management = Snow

Snows Software Asset Management-plattform används av över 6 000 organisationer i hela världen, för att stötta IT-aktiviteter och skydda företaget mot oacceptabla kostnader och risker. Plattformen
är uppbyggd runt Snow License Manager och har stöd för alla enhetstyper, programvaruleverantörer och licensmätetal. Det är konkret SAM-information som kan användas av olika grupper (IT, inköp, säkerhet, administration) och system (ITSM, ITAM, ERP) i företaget för att leverera effektiva och skalbara IT-tjänster.

CIOs in the Know choose Snow.