Software Asset Management & inköpschefen

Få det bästa erbjudandet till företaget baserat på verkliga data

Du är företagets kontaktperson för inköp av programvara. Du är förmodligen också den rätta person att vända sig till när företaget behöver köpa in programvara snabbt till en rimlig kostnad.

Du behöver ingen Software Asset Management-lösning.

Eller? Du genomför köpet av nya programvarulicenser. Men är du säker på att det inte finns outnyttjade licenser någonstans? Vet du hur många kopior av programvaruapplikationen som faktiskt används när du förhandlar nästa års supportavtal?

Software Asset Management kan bli din nya bästa vän.

Köp in rätt saker i rätt tid

Användarnas behov av ny programvara är omättligt – för stationära datorer, bärbara datorer, mobilen eller virtuella datacenter. Ju mer de har, desto mer vill de ha. Men är behoven rimliga? Inköpschefer som har full överblick över programvaruanvändning och licenser kan utnyttja tidigare investeringar eller erbjuda kostnadseffektivare alternativ som sparar pengar åt företaget.

Det är Software Asset Management.

Förhandla från en stark position

Du är fantastisk på att vaska fram bra erbjudanden från leverantörerna. Din förhandlingsskicklighet är legendarisk. Men du jobbar intuitivt istället för rationellt. Skulle det inte vara bättre att förhandla med utgångspunkt från fakta om installerade programvara och användning över tid, utan gissningar? Du kan se exakt hur många applikationer som har installerats, vilka versioner och hur mycket de används.

Det är Software Asset Management.

Visa ditt värde

Du vet att du är bra. Men vore det inte bra att visa siffror på värdet som du tillför till företaget? Vore det inte bra med rapporter som visar hur kostnaderna för programvaruinköp eller leverantörsavtal ändrats från år till år? Eller hur användningen av program har optimerats?

Det är Software Asset Management.

Software Asset Management = Snow

Snows Software Asset Management-plattform används av över 6 000 organisationer i hela världen och hjälper alla som arbetar med SAM – från SAM-chefer till säkerhets-, finans- och inköpsavdelningar – att fatta rätt beslut när det gäller hantering av programvarornas livscykel.

Du och andra inköpschefer får direkt och fullständig åtkomst till rapporter som kan hjälpa er att fatta rätt beslut, detaljerad användningsinformation, som utformats för att begränsa företagets kostnader för de programvarora ni valt att använda.

Procurement Managers in the Know choose Snow.