Software Asset Management & ekonomichefen

Optimera utgifterna, maximera värdet & minimera riskerna

Det slutliga ansvaret är ditt. Som ekonomichef ansvarar du för hanteringen av företagets finanser; inte bara hur mycket som spenderas utan även hur den tillgängliga budgeten används.

Det är mycket att tänka på. Det betyder att du inte har tid med Software Asset Management.

Men programvara, virtuella maskiner, datacenteraktiviteter och revisioner av licenser utgör en allt större del av organisationens värdefulla budget.

Det gör Software Asset Management till ekonomichefens bästa vän när det gäller att begränsa utgifter för, och risker med, IT.

Optimera utgiftsvärdet

Ekonomichefen måste se till att pengarna jobbar hårt för företaget. Varje krona som läggs på programvara, datorer, mobila enheter, leverantörskontrakt och supportavtal måste användas fullt ut för att säkerställa att tillgångar inte är oanvända.

Det är Software Asset Management.

Undvik obudgeterade kostnader

Vilken slags kostnad är värst? O budgeterad kostnad.  Med 70 % risk kommer din organisation att utsättas för en revision av minst en programvaruleverantör under de kommande 12 månaderna. Förvänta dig det oväntade när det gäller programvarukostnader som inte är budgeterade, om du inte har full överblick över din aktuella licenssituation.  Ännu värre är att du förmodligen inte behövde köpa in programvaran till att börja med. 

Det är Software Asset Management.

Undvik obudgeterade kostnader 

Vilken slags kostnad är värst? Obudgeterad kostnad. Med 70 % risk kommer din organisation att utsättas för en revision av minst en programvaruleverantör under de kommande 12 månaderna. Förvänta dig det oväntade när det gäller programvarukostnader som inte är budgeterade, om du inte har full överblick över din aktuella licenssituation. Ännu värre är att du förmodligen inte behövde köpa in programvaran till att börja med.

Det är Software Asset Management.

Software Asset Management = Snow

Snows Software Asset Management-plattform används av mer än 4 500 organisationer runt om i världen för att hantera kostnader och effektivitet hos programvara och maskinvaruinvesteringar. För ekonomichefen och inköpsteamen innebär det en överblick över alla programvarutillgångar, licensrättigheter och användning. Delad åtkomst med andra SAM-intressenter gör det enkelt att implementera och genomföra processer som skapar en bättre affär för organisationen.

CFOs in the Know choose Snow.