SAM-chefens bästa vän

Till skillnad från kollegorna som använder andra lösningar behöver du inte övertygas om behovet av Software Asset Management. Du vet redan hur förebyggande arbete med hantering av programvaruinstallationer, användning och behörigheter kan skapa konkreta besparingar och minska riskerna.

Du kan teorin bakom Software Asset Management.

Men du kanske haft svårt att tillämpa kunskaperna i praktiken? Har din SAM-teknik kanske svikit dig i avgörande situationer?

Skydd mot revision

Du vet att företaget löper en 70-procentig risk att granskas av minst en leverantör i år. Du behöver vara förberedd. Det betyder att du behöver en effektiv licensieringsposition som kan kallas in på ett ögonblick. Och du hanterar inte bara en leverantör – snarare 10 eller 20. Eller ännu fler.

Hantera alla kommersiella leverantörer av programvara

Det betyder att du behöver en SAM-lösning som anpassats för att hantera alla leverantörer och licensprogram, helst utan ytterligare anpassningar. Du söker en lösning som automatiskt kan beräkna en effektiv licensieringsposition utifrån en noggrann inventering och användning, som stämts av mot gällande licensavtal och tidigare inköp.

Komplett nätverkstäckning

Hantering av program på stationära datorer tillhör det förflutna. Dagens revisionsscenarier utspelas i datacentret och på mobila plattformar. Du vet att du ligger illa till om du inte har full överblick över alla enheter: mobila enheter, stationära datorer, datacenter och moln – plus alla relevanta mätvärden för licensiering. Du behöver en lösning som kan upptäcka indirekt användning av SAP- system lika enkelt som vilka mobilenheter som använder licenser för Microsoft Office.

Optimering av licenser

Det gäller inte bara att hålla räkning på licenserna och försvar vid revisioner. Du vill tillföra värde till företaget och optimera programvarulicensering med förebyggande metoder. Du behöver en lösning som både kan visa dig hur och ger möjlighet att skapa rapporter som bevisar värdet av Software Asset Management i resten av företaget.

Självbetjäning

Men du har inte tid att skapa alla dessa rapporter för dina kollegor på ekonomi, IT och inköp – särskilt inte eftersom IT-utgifterna stadigt minskar. Budgetansvarig och andra behöriga intressenter behöver kunna svara på sina egna frågor. De behöver enkelt kunna skapa rapporter som anpassats just för dem så att beprövade SAM-metoder kan införas i hela företaget.

Software Asset Management = Snow

Med över 6 000 stora och små kunder i hela världen är Snow den populäraste SAM-plattformen, och den stöds av fler certifierade yrkesaktiva personer än någon annan lösning. Snow är rätt val för företag med allt från små desktopkontor till multiplattformsnätverk med över 200 000 enheter av alla storlekar – företag som vill skapa konkreta kostnadsbesparingar och uppvisa tydliga verksamhetsfördelar.

Läs mer om hur Snow License Manager och tillhörande Snow-lösningar kan hjälpa dig hantera mobila produkter, SAP, Oracle, virtualisering och mycket mer.