ÖVERSIKT LÖSNINGAR

Snows lösningar hjälper företag att optimera programvarulicenser och minska kostnaderna med inblick och kontroll över programvaruanvändning oavsett enhet, plattform eller leveransmetod.

DIN UTMANING

Är det dags att bli granskad? Vill verksamheten att du minskar kostnaderna? Behöver dina processer bli effektivare? Kämpar du med att få kontroll över allt fler mobila enheter? Har du svårt att bygga en exakt CMDB?

Snows lösningar är svaret när du behöver lösa dina utmaningar framgångsrikt och förbättra processerna för hantering av din IT-egendom.

DIN ROLL

Software Asset Management (SAM) har utvecklats. SAM kan hjälpa dig hantera system, lösningar och applikationer i en komplex IT-maskinpark, oavsett om du är SAM-chef, CIO, CFO eller jobbar med inköp.

Inget företag kan fungera utan programvara. Snows lösningar hjälper IT-chefer att bemöta verksamhetens krav på effektivitet och förbättrade IT-tjänster, licensefterlevnad och lägre kostnader under hela programvarans livscykel.

DINA LEVERANTÖRER

Stora programvaruleverantörer som Microsoft, Oracle, SAP och IBM arbetar aggressivt med granskningar. I genomsnitt granskas 70 % av Snows kunder minst en gång per år. IT-chefer är pressade att minska kostnader och resursbehov för programvaruöversyner och granskningar.

Snows lösningar kan hjälpa dig förbereda dig för programvarugranskningar och översyner genom att minska riskerna, förbättra efterlevnaden och anpassa ditt programvaruinnehav efter dina behov.