Hantering av Oracle-licenser

Få överblick över dina Oracle-processer för att minska revisionsrisken och minimera kostnaderna

Varför ska Oracle-licenser hanteras?

Licensiering av Oracle-databaser är en komplex process där många organisationer misslyckas vid en revision eller genom att köpa in mer än de behöver. Därför är det så viktigt att hantera det korrekt med en lösning som ger full transparens för din Oracle-installation.

Kombinationen av minskad finansiell risk och belöningar från korrekt hantering av detta är alltför stora för att ignorera.

Nyckeln till effektiv hantering är att förenkla specifika komplikationer med Oracle-licensiering och skapa full överblick över installationer i infrastrukturen. Men det krävs en automatiserad lösning för att upptäcka dessa installationer och kombinera den med Oracle-specifik licensintelligens.

De som har hand om licensieringen av Oracle-programvara kan uppleva följande utmaningar:

  • Bristande överblick över vilken Oracle-programvara som för närvarande är installerad i miljön
  • Brist på kontroll och överblick när nya Oracle-databaser distribueras
  • Svårigheter när det gäller att matcha distribuerade databaser mot de fysiska och virtuella miljöer där de finns.

Alla dessa komplikationer kan göra att din organisation hamnar i ett läge där den spenderar mer än vad som är nödvändigt på Oracle-licensiering och inte kan bedöma den finansiella risken om det skulle bli en revision.

Identifiera Oracle-databaser

Snows Oracle Management Option, kombinerat med Snow License Manager, ger den SAM-ansvarige möjlighet att identifiera alla Oracle- databaser som är installerade över it infrastrukturen.

Informationen om dessa databaser, som installerats och aktiverade hanteringspaket och valmöjligheter, gör det möjligt för alla Oracle-intressenter i verksamheten att förstå aktuellt finansiellt ansvar med avseende på den använda hårdvaran- och programvaran. Oracle-definierade kärnfaktorer hos majoriteten av maskinvaran matchas och visas via Snows Software Recognition Service, vilket gör det enkelt att beräkna licenser och risken för fel reduceras.

Förstå den virtualiserade miljön

Sett från licensieringsperspektivet godkänner Oracle inte många virtualiserade miljöer vilket gör att du ansvarar för användningen av den fysiska miljön. Detta innebär att ett fel i den fysiska och virtuella
konfigurationen skulle kunna leda till stora kostnader som inte är budgeterade. Snows Virtualization Management Option ger ytterligare information om den virtualiserade miljö där Oracle-databaser är installerade för att minska sådana risker.

Affärsfördelar

  • Leverera full överblick över Oracle-databaser för att förstå finansiellt ansvar vid en eventuell revision
  • Förstå aktuella konfigurationer och optimera från ett licensierings- och resursperspektiv

Läs om fler fördelar

Oracle-licensiering är komplex och har flera nivåer. Ett komplext problem som detta kräver en komplett lösning – vilken levereras av Snows SAM-plattform, för att reducera finansiellt ansvar och
skapa rejäla kostnadsbesparingar för din Oracle-investering.

Downloads