Hantering av Microsoft-licenser

Skapa ordning bland licenserna, välj de bästa alternativen för dina användare, minska kostnaderna

Oavsett om du har hand om licenserna för några Microsoft-produkter eller allt i ditt nätverk så känner du säkert till att möjligheterna som står till ditt förfogande är överväldigande och att besluten du tar kan ha stor påverkan på kostnader.

Det kanske är så att du funderar på:

 • Ska jag utnyttja Office 365-licensiering?
 • Hur säkerställer jag att mitt företagsavtal (eller annat avtal) fortfarande har rätt omfattning för organisationens krav?
 • Hur hanterar jag de virtuella maskiner i min enhetit infrastruktur?
 • Hur påverkar hårdvaruförändringar min datacenterlicensiering?

Även om ämnena tycks vara väldigt olika så är lösningen ändå likartad.

Du behöver en lösning som hjälper dig förstå hur Microsoft-produkter är installerade och distribuerade i ditt nätverk, vilka användare som använder programvaran och vem som har en licens men inte använder en viss produkt.

Du måste också förstå hur affärsmiljön förändras. Hur förändrar exempelvis en uppgradering av den virtuella miljön licensieringen för en av dina serverprodukter?

Med rätt lösning förstår du miljön för varje operativsystem som används. En som kan ge information om varje teknikplattform, från mobil till skrivbord, datacenter och ända till molnet. Och en som
levererar detaljer om skiktade plattformar, exempelvis virtualiserade miljöer.

Detta är precis vad Snows SAM-plattform erbjuder:

 • Bygg en effektiv licensposition och hämta licenser från oanvända applikationer och ge dem till applikationer som behövs.
 • Förstå användningen av Office-baserade applikationer för att verifiera om en förflyttning till molnet är rätt
 • Automatisera processen för att ”driftsätta” virtuella maskiner i Azure under en viss tid, och sedan koppla bort dem när de inte behövs.
 • Förstå följderna av licensiering från hårdvara som kör Microsofts datacenterprogram.

Affärsfördelar

 • Optimera licenser – förstå vad som verkligen behövs
 • Håll dina licensavtal uppdaterade
 • Planera en flytt till molnet med tillförsikt

Läs om fler fördelar

Snows SAM-plattform auktoriserar den licensansvariga på alla plan när det gäller licensiering som avser Microsoft-produkter. Den gör det möjligt att skapa en effektiv licensposition och matcha komplexa rättigheter för att garantera att alla licenser är optimerade.

Den gör det också möjligt för andra Microsoft-intressenter att förstå vilket alternativ som är det bästa för dem, som att fortsätta att vara fullt installerad i IT-enheten, välja en
hybridmiljö eller flytta till molnet med Office 365 och Azure.

Downloads