Hantering av IBM-licenser

Få en överblick av all distribuerad och installerade IBM-produkter för att förstå ert finansiellat ansvar och optimera licenser

IIBM-produkter kan vara distribuerade och installerad till många operativsystem, plattformar och virtualiseringstekniker. Det finns många versioner, och även namn, som gäller samma IBM-produkt.

För att din organisation ska kunna hantera komplexiteten som sammanhänger med IBM-produkter på ett effektivt sätt bör IBM- specifika processer och lösningar implementeras.

Alla som sköter hanteringen av IBM-licenser ska kunna svara på följande frågor:

  • Hur minimerar jag risken för stora straffavgifter när IBM genomför en revision?
  • Hur får jag den bästa positionen när det gäller förhandling av nya IBM-köp?
  • Hur optimerar jag kostnader för IBM-licenser?

Det uppnår du genom att skapa full överblick över alla IBM-produkter och plattformen/plattformarna där de är distribuerade och installerade, samt genom att förstå om befintliga behörigheter matchar den tillhörande licensen för varje produkt.

Här följer några exempel:

Utnyttja subkapacitetsprissättning i full omfattning

IBM PVU-baserade produkter får licensieras enligt subkapacitetsmodellen när de installeras i virtuella miljöer. Subkapacitetsmodellen är i regel fem gånger billigare än standardläget med full kapacitet.

Den huvudsakliga anledningen till att din organisation inte uppfyller subkapacitetskraven är att IBM:s obligatoriska licenshanteringsverktyg inte distribueras till en enhet där det finns en PVU-baserad produkt.

Identifiera alla PVU-baserade produkter

Snow Inventory och Snow License Manager identifierar alla PVU- baserade program över hela enheten och kombinerar data från ILMT och installerad programinformation från hela enheten för att fastställa var ILMT antingen inte är installerat eller inte rapporterar.

Detta ger användbar kapacitet för att distribuera ILMT-agenterna och säkerställa att alla subkapacitetskrav uppfylls. Detta reducerar i sin tur de finansiella riskerna vid en revision och identifierar
kostnadsbesparande möjligheter vid avtalsförhandling.

Förstå behörigheter och minska ”allt eller inget”-risken

Eftersom IBM:s produktkatalog är så stor är det svårt att förstå vad villkoren per produkt innebär och om en produkt har fått nytt namn.

Det kan innebära avsevärda straffavgifter om det finns installerade IBM-produkter av senare version än vad S&S-avtalet tillåter..

Snow-tjänsten Software Recognition Service gör det mycket enklare att hantera behörigheter. Avstämningen mellan tidigare inköp och aktiva behörigheter förenklas med Snow License Manager.

Ta bort program som inte behövs

Snow License Manager förser SAM-teamet med användningsinformation. Det ger en inblick i om applikationer verkligen behövs. Om de inte behövs kan produkten eller produkterna avinstalleras och licenserna återlämnas till en pool för återanvändning.

Affärsfördelar

  • Minimera revisionsrisken
  • Driva på avtalsförhandlingar
  • Utnyttja subkapacitet fullt ut
  • Förstå rättigheter

Läs om fler fördelar

Alla fördelar med anpassning av IBM-licenser och reducerad revisionsrisk uppnås genom full överblick över IBM-produkter som är distribuerade och installerade i hela enheten, förståelse för miljöerna där de är installerade och korrekt matchning med behörigheterna. Detta kan uppnås om Snows SAM-plattform används.

Klicka här för mer information