Hantera mobila enheter i stora företag

Konfigurera och hantera mobila enheters hela livscykel på ett kostnadseffektivt sätt, från inköp till kassering

KONTROLLERA OCH SÄKRA MOBILA ENHETER

Dagens nya arbetsplats är mobil. Telefoner och surfplattor är lika avgörande som datorer för personalens produktivitet. De behöver komma åt företagets nätverk – inte bara e-post, kontakter och kalendrar utan appar, samarbetsverktyg och företagsdata – för att kunna jobba effektivt och tillföra värde till verksamheten.

Användarnas förväntningar innebär att de mobila enheterna behöver stödjas på samma sätt som andra uppkopplade enheter. Samtidigt behöver företaget kontrollera och säkra enheterna och apparna, så att företaget skyddas från dataläckor, säkerhetsintrång och oplanerade kostnader för programvarulicenser.

Välfungerande mobil hantering = säkerhet, kontroll och högre produktivitet

STRÖMLINJEFORMA DEN MOBILA HANTERINGEN

Med en lösning för hantering av mobilitet i stora företag kan du överbrygga gapet mellan användarflexibilitet och kostnad för företaget. Lösningen gör hanteringen av mobila enheter smidigare, tillhandahåller nödvändig säkerhet och ger användarna möjlighet att komma åt företagets data och appar.

Snow Device Manager är en komplett lösning för hantering av mobilitet i stora företag. Användarupplevelsen är samma som tidigare – inga extra tangenttryckningar, inloggningar eller autentiseringar behövs.

Organisationen får fördelen av central hantering av alla enheter, alla operativsystem och alla mobila distributioner.

Snow Device Manager är en plattform för hantering av programvara och appar i alla plattformar oavsett plats.

Snow Device Manager:

 • Automatiserar provisionering av enheter med korrekt konfigurerade appar och säkerhetsinställningar
 • Konfigurerar enheter säkert och så att de skyddas om vid brott mot säkerhetsprinciper
 • Separerar personalen från företagets data och begränsar det som kan delas
 • Ger full inblick i appanvändningen – bibehållen efterlevnad och begränsning av kostnader

Komplett mobil hantering = full inblick i användarnas beteende med oförändrad användarupplevelse

HANTERA ALLA ASPEKTER AV ENHETENS LIVSCYKEL

Med Snow Device Manager får företaget funktioner för mobil enhetshantering (MDM, Mobile Device Management) med innehålls- och applikationshantering. Resultatet är en komplett lösning för mobil hantering i storföretag (EMM, Enterprise Mobility Management). Tillsammans med andra Snow-lösningar får du beprövade SAM-funktioner som hjälper dig begränsa kostnaderna för mobila appar och maskinvara.

Företagen kan följa applikationsinstallationer på alla vanliga mobila plattformar, bland annat Ios, Windows Phone och Android, så att de får full nytta av åtkomsträttigheter utan problem med efterlevnad.

Använd Snow Device Manager för:

 • Trådlös konfiguration av mobila enheter
 • Komplett apphantering i mobila enheter
 • Säker åtkomst till interna system
 • Inbyggd dokumenthantering
 • Separering av privata data från företagets data i BYOD- och BYOA-scenarier
 • Körning lokalt eller i molnet
 • Mobile SAM

Hantering av mobilitet i stora företag = behöriga användare som kontrolleras av företaget

 • Hanterar säkert alla delar av enhetens livscykel
 • Separerar företagets data från privata data
 • Förser mobila enheter med korrekt konfigurerade appar och säkerhetsinställningar

Snow Device Managers serviceportal hjälper användarna att hämta godkända och efterfrågade program och appar utan hjälp. Det gäller både om enheterna ägs av företaget men får användas privat (COPE) eller om enheterna är privata (BYOD, bring your own device). Företaget kan hantera inställningar och appar i bakgrunden och blockera eller ge tillgång till ett otal appar med valfria inställningar.