Snow Software får full inblick i användning och kostnader för Microsoft Office 365

Snow Software minskar programkostnaderna för över 6000 företag i världen. Idag presenterade företaget Snow for Office 365, som kan hantera licenser och dess tillgänglighet för Microsoft Office-användare på alla plattformar – stationär, i molnet samt i mobila enheter.

Stockholm 16 maj 2017 – Snow Software minskar programkostnaderna för över 6000 företag i världen. Idag presenterade företaget Snow for Office 365, som kan hantera licenser och dess tillgänglighet för Microsoft Office-användare på alla plattformar – stationär, i molnet samt i mobila enheter.

Med Snow for Office 365 kan företag integrera hanteringen av världens mest använda SaaS‑applikation med befintliga programvaruinvestering. Den förhindrar företag att betala för mycket samt optimerar användarnas abonnemang med besparingar på upp till 27 USD/240 SEK per användare och månad.  

Förutom detaljerad och beslutsgrundande information tillhanda ger Snow for Office 365 automatiska och godkännandestyrda arbetsflöden och minskar därmed de administrationskostnaderna, som kan utgöra upp till 93 % av kostnaderna för Office 365-licenser. Företagen kan automatisera med självbetjäningsförfrågningar, aktivera vilande licenser, migrera användare till billigare abonnemang baserat på användning och tillhandahålla tidsbegränsade abonnemang på Project 365, Visio 365 och andra högkostnadsapplikationer.

 

”Vi behöver en samlad bild över alla kostnader gällande Microsoft, oberoende om det är lokalt, i molnet eller i mobilen. Det medför att vi kan ytterligare optimera våra tekniska kostnader”

Carola Iberl, global licenschef på DEKRA.

”Våra kunders återkoppling visar att många företag betalar för mycket när de migrerar applikationer och infrastruktur till molnet. Även om det intitalt verkar som ett väldigt finansiellt attraktivt alternativ så slutar det ofta med att företag betalar för mycket för sin programvara. Tron på att man nu sänker sina kostnader grusas av svårigheten av att få en överblick av licensutnyttjandet och den faktiska användningen ”, säger Peter Björkman, CTO på Snow Software. ”Med Snow for Office 365 kan ett företag direkt se om ett abonnemang verkligen är fördelaktigt för dem och IT-cheferna får därmed möjlighet att besluta om rätt tjänstenivå till rätt pris.”

Mer information om Snow for Office 365 finns på www.snowsoftware.com/int/SnowforOffice365

 

- SLUT -

 

Om Snow Software

Vi på Snow (www.snowsoftware.com) tror att de flesta företag betalar för mycket för sin programvara idag – på grund av brist på kontroll, förståelse eller efterlevnad.

Med säte i Stockholm är Snow Software världens största specialistutvecklare av Software Asset Management-lösningar som bidrar till att de 2017 års utlägg på 351 miljarder dollar för programvara spenderas väl, så att företag har rätt licenser för programvaran som används. Inte för många, inte för få.

Snow Software har fler lokala kontor och bättre regional support än andra leverantörer. Över 6 000 företag i hela världen använder våra lokala och molnbaserade SAM-plattformare för att hantera programvarulicenser på över 11 miljoner enheter: mobiltelefoner, kontorsdatorer, datacenter och molnet.

Mer information om Snow finns på:

Webben: www.snowsoftware.com

Twitter: @snowsoftware