Snow bryter ny mark inom SAM när tekniken licenseras för mjukvaruleverantörer

Snow´s lansering av nytt OEM program gör att partner nu snabbt och enkelt kan förbättra sina tjänster

Stockholm, 17 januari, 2018 – Snow Software (“Snow”), världsledande inom licenshantering (SAM) och Cloud Spend Management –lösningar meddelar idag lanseringen av ett nytt OEM-program. OEM-partners kan nu snabbt och enkelt förbättra sina tjänster genom Snows asset management-lösningar. Det nya OEM-programmet gör det möjligt för partners att både upptäcka, känna igen och övervaka användningen av de kommersiellt licenserade applikationerna som finns i kundernas IT-miljö.

OEM-partners får en omfattande, förstärkt och enhetlig översyn av alla företagets tillgångar både on-premise, i molnet och mobilt. Det gör det möjligt till ökad avkastning på sina produkter och tjänster, och därmed få en fördel gentemot konkurrenter. OEM-företag kommer kunna integrera Snows datakatalog av tillgångar, konfigurationer och riskinformation och därmed kunna addera extra värde till sina befintliga erbjudanden. Partnerprogrammet omfattar inte bara mjukvaruoptimering utan även OEM-komponenter för:

  • Inventering – gör det möjligt för OEM:s att samla omfattande hårdvaru- och mjukvarudata i kunders IT-miljö för att lokalisera varje enskild applikation oavsett var den befinner sig (Mobilt, virtuella maskiner, Molnet, laaS, DaaS, Enpoint och Server). 
  • Normalisering av data – tillåter OEM:s att normalisera sina datatillgångar med av Snows nätverk skapade och professionellt validerade igenkänningsdatabas. Databasen omfattar applikations och hårdvaruanalys av Snows 4500+ kunder vilket gör det möjligt att exportera rådata till Snows Normalization Service som tvättar, tar bort dubbletter, normaliserar och returnerar rå-datan som meningsfull applikationsinformation.
  • Mjukvaruintelligens – hjälper OEM:s att höja värdet av sina datatillgångar genom att addera kontext till licensrättigheterna för mjukvarorna, GDPR-risk, säkerhet och sårbarhet genom att tillhandahålla värdefulla insikter om kundernas säkerhetsnivå, styrning, risk och efterlevnad.
  • Automatiserat arbetsflöde – stödjer OEM:s genom att kombinera styrning av order- och arbetsflöden med inbyggda automationsprocesser. Genom att underlätta omvandlingen av ett stort antal icke-sammankopplade manuella uppgifter till automatiserade processer, kan OEM:s effektivisera sina arbetsflöden, förbättra produktiviteten och öka ROI för sina kunder.

Snows katalog av mjukvara för licenshantering är världens mest omfattande och inkluderar mer än 515 000 applikationer, 81 000 försäljare, och 1 021 000 SKUs. Den här katalogen med färdiga datatillgångar gör det möjligt för OEM:s att påskynda time to market och eliminera annars resurskrävande datainsamling.

För att fortsätta vara konkurrenskraftig och snabbt kunna möta nya kundkrav, bör mjukvaruleverantörer vara agila och ständigt innovativa för att ständigt leverera bättre funktionalitet och ökat värde till sina kunder. Genom att förse våra OEM-partners med access till världens mest omfattande katalog för mjukvarulicenshantering ger vi dem ett ytterligare tillfälle för innovation. Genom det här samarbetet kan vi utöka deras erbjudande genom att integrera dem med vår världsledande SAM-teknik, säger Axel Kling, CEO Snow Software

För mer information om programmet och hur du ansluter, klicka här: https://www.snowsoftware.com/int/products/snow-oem-program