Förbättra avkastningen på programvaruhantering med Snow Integration Connectors

– Integrationer gör det enkelt att hämta och dela mjuk- och hårdvarudata mellan olika plattformar och intressenter

Oktober 22 2014, Stockholm: Snow Software, ledande utvecklare av licenshanteringslösningar, förstärker idag marknadens mest integrationsvänliga licenshanterings-plattform med hjälp av nya Snow Integration Connectors. ServiceNow, BMC, Dell KACE och IBM Tivoli kompletterar de redan existerande integrationerna med Altiris, FrontRange, LANDesk, IBM och Microsoft.  Integrationerna maximerar avkastning på befintliga investeringar och minimerar implementeringscykeln genom att eliminera behovet av nya agenter.

Snow Integration Connectors gör det möjligt för Snows användare att importera revisionsdata från tredjepartsverktyg för systemhantering och inventering, och därmed maximera avkastningen på tidigare investeringar i befintliga ITAM-verktyg. Programmet kan även tillhandahålla verifierbara licensdata till andra plattformar, som t ex IT-servicehanteringslösningar. 

Data som importeras via en Snow Integration Connector drar fördel av Snows unika Software Recognition Service (SRS), som identifierar och normaliserar applikationer från över 34 000 programvaruutgivare. SRS och Snow Integration Connectors gör det även möjligt för organisationer att använda flera systemhanteringslösningar samtidigt, medan integritet och enhetlighet hos data i programvaruarkivet skyddas. 

– Större organisationer har idag inte bara en inventeringskälla, utan flera, och det gör det tungrott att hantera programvaror och licenser i nätverket. Genom att sammanföra all data från olika inventeringsverktyg till ett normaliserat arkiv möjliggör Snow inte bara licenshantering för flera plattformar och driftställen, utan förbättrar även den totala kvaliteten hos den tillgängliga informationen, säger Peter Björkman, CTO på Snow Software.

Förutom att sammanföra flera datauppsättningar till ett enda programvaruarkiv möjliggör den senaste Snow Integration Connector rensad licensdata för ytterligare system, exempelvis ServiceNow. En sådan integration kan effektivisera många aktiviteter inom servicehantering, från identifiering och lösning av problem, till snabbare distribution av applikationer på slutkundsbegäran. 

Snows licenshanteringsplattform kan nu anslutas till ett stort antal systemhanteringslösningar, inklusive: 
•    Altiris
•    BMC ADDM
•    Dell KACE
•    FrontRange Discovery
•    HP DDMI
•    IBM ILMT 
•    IBM Tivoli TAD4D
•    LANDesk
•    Microsoft SCCM & SMS
•    ServiceNow 

För tredjepartsverktyg som inte anges i listan ovan kan Snows serviceteam skapa specialanpassade integrationer som uppfyller kundens unika krav. För organisationer som inte har en inventeringslösning i drift, eller som kräver bättre revisionsdata, som t ex spårning av faktiskt programvaruutnyttjande, kan Snow Inventory implementeras. Denna lösning kan antingen implementeras över hela IT-infrastrukturen eller för att åtgärda specifika luckor på desktop-, datacenter- eller molnplattformar. 

För ytterligare information om Snow Integration Connectors 

- Slut -

Om Snow Software

Snows målsättning är att sänka organisationers mjukvarukostnader, från desktop till datacenter.

För att ge transparens och objektivitet till programvarulicensiering i IT-infrastrukturen tillhandahåller Snow lokala och molnbaserade lösningar för licenshantering. Dessa lösningar säkrar de 320 miljarder USD som företag årligen lägger på programvara, och säkerställer därmed att organisationer drar full nytta av optimerad licensiering. 

Snow är världens största utvecklare specialiserad på licenshanteringslösningar. Med huvudkontor i Stockholm har Snow över 200 anställda världen över, utspridda över 14 regionala kontor. Programutvecklingen är förlagd till tre kontor och lokal supportnärvaro finns i sju delar av världen.