Ledningsgrupp

Snow Softwares ledningsgrupp kombinerar erfarenhet, expertis och entusiasm, för att leda företaget till att vara det främsta bolaget i världen inom utvecklingen av SAM-teknik. 

Global operations team

Axel Kling

Chief Executive Officer
>LinkedIn

Vishal Rao

President and Chief Operating Officer
>LinkedIn

Peter Björkman

Chief Technical Officer
>LinkedIn

Ulf Kasshag

Chief Financial Officer
>LinkedIn

Kirk Larson

Global General Counsel & Corporate Secretary
>LinkedIn

Sanjay Castelino

Chief Marketing Officer
>LinkedIn

Matt Fisher

SVP Product Strategy
>LinkedIn

Richard Anderson

Vice President, Worldwide Customer Success
>LinkedIn

Regions

John Clark

President, Snow Software Inc.
>LinkedIn

Andreas Stjernström

Regional Business Manager APAC
>LinkedIn

Rickie Sandland

Regional Business Manager UK
>LinkedIn

Angus Cameron

Regional Business Manager Benelux
>LinkedIn

Benedict Geissler

Regional Business Manager Central, Eastern & Southern Europe
>LinkedIn

Mikael Ollevik

General Manager North Eastern Europe
>LinkedIn