Partnerzy Snow odegrają kluczową rolę w modelu sprzedaży

Rozwój modelu współpracy z partnerami stanowi odpowiedź firmy Snow na niedobór umiejętności z obszaru SAM

Austin TX, April 25, 2017 – Firma Snow Software, czołowy twórca rozwiązań do zarządzania zasobami oprogramowania (Software Asset Management — SAM), rozwija swoją strategię dotyczącą kanału sprzedaży i wprowadza model, w ramach którego wszystkie rozwiązania będą sprzedawane oraz dostarczane za pośrednictwem partnerów lub z ich udziałem. Snow Software będzie ściśle współpracować z partnerami na wszystkich etapach procesu sprzedaży i dostarczania produktów, od pozyskiwania danych potencjalnych klientów, przez podpisywanie umów, aż po dostarczanie i wdrażanie rozwiązań.

Dzięki tej decyzji firma Snow Software będzie mogła lepiej zaspokajać popyt na swoje rozwiązania oraz utrzymać dużą dynamikę wzrostu odnotowywaną na przestrzeni ostatnich lat. Obecnym i potencjalnym klientom nowe rozwiązanie zapewni dodatkowe kompetencje z obszaru Software Asset Management oraz szerszy wybór partnerów, który umożliwi zniwelowanie niedoboru umiejętności SAM zapowiadanego przez agencję Gartner[1]: „Do 2018 r. na skutek niedoboru umiejętności z obszaru SAM 50% przedsiębiorstw, które wdrożyły lub obecnie wdrażają rozwiązania do zarządzania zasobami oprogramowania, będą zmuszone korzystać z zarządzanych usług SAM”.

Zarówno nowi, jak i dotychczasowi partnerzy firmy Snow Software mają szansę na zwiększenie przychodów przez licencjonowanie oprogramowania, rozwój usług zarządzanych i wsparcie techniczne. Jak wskazuje opracowany przez agencję Gartner raport „Software Asset Management jest jednym z kluczowych obszarów zainteresowania pracowników wyższego szczebla””[2], w sytuacji, gdy w wielu branżach dochodzi do ograniczania budżetów, SAM jest przedmiotem coraz większego zainteresowania zarządów.

Główne elementy strategii firmy Snow dotyczącej współpracy z partnerami obejmują uruchomienie portalu partnerskiego, aktualizację programu partnerskiego o możliwość wspólnych działań marketingowych oraz zwiększenie wsparcia dla partnerów. narzędzia i wsparcie dla partnerów. Portal będzie narzędziem online umożliwiającym partnerom łatwy dostęp do informacji i wsparcia technicznego firmy Snow Software. W zaktualizowanym programie partnerskim podkreśla się rozszerzone korzyści oferowane przez firmę Snow partnerom, którzy inwestują w szkolenia przekładające się na dodatkową wartość oferowaną klientom.

Obecnie, oprócz tradycyjnych szkoleń, partnerzy mogą korzystać z kursów za pośrednictwem Snow Academy, czyli internetowego systemu zarządzania szkoleniami firmy Snow. Oferuje on dostęp do internetowych materiałów szkoleniowych, zajęć wirtualnych i kursów bezpośrednich prowadzonych przez instruktora, które dotyczą najważniejszych zalet platformy SAM firmy Snow z punktu widzenia klientów, sposobu identyfikowania możliwości oraz potrzeb w obszarze SAM oraz jak Snow na nie odpowiada.

Ponadto firma Snow Software będzie wspierać partnerów, którzy na bazie jej rozwiązań zechcą rozwijać własną ofertę usług z myślą o lepszym spełnianiu wymagań klientów.

Osobą odpowiedzialną za realizację nowych działań w kanale sprzedaży będzie Urban Bucht, Global Vice President Partners at Snow Software. Jego zadania obejmą pozyskiwanie oraz wdrażanie nowych partnerów, rozwijanie współpracy z partnerami oraz kreowanie szans handlowych, a wszystko to z myślą o zapewnieniu klientom firmy Snow bardziej wartościowych rozwiązań.

„Uruchamiając nową strategię handlową, liczymy na ścisłą współpracę ze społecznością naszych partnerów” — mówi Axel Kling, CEO of Snow Software. „Naszym celem jest zapewnienie lepszego wsparcia naszym klientom przy jednoczesnym tworzeniu szans handlowych i wspieraniu partnerów”.

 

KONIEC

 

O firmie Snow

Firma Snow dostarcza rozwiązania do zarządzania zasobami oprogramowania (Software Asset Management — SAM), które ułatwiają dbanie o to, aby kwota 326 miliardów USD wydawana każdego roku na oprogramowanie dla przedsiębiorstw była uzasadnioną inwestycją i aby przedsiębiorstwa miały odpowiednią liczbę licencji do używanego przez siebie oprogramowania. ​

Ponad 6000 przedsiębiorstw na świecie używa rozwiązań Snow do optymalizacji licencjonowania na urządzeniach mobilnych, komputerach, w centrach danych i w chmurze.

Więcej informacji na stronie https://www.snowsoftware.com/int.

Zapraszamy do obserwowania nas na Twitterze: Snow Software

 

 

[1] Software Asset Management: Understanding the SAM Services Market for Effective Third-Party Support

Aktualizacja: 13 czerwca 2016 r. | Publikacja: 19 stycznia 2015 r., ID: G00271495. Autorki: Victoria Barber | Patricia Adams

[2] Software Asset Management Is Now a C-Level Imperative

Publikacja: 3 marca 2016 r., autorzy: Victoria Barber | Dawn Hubbard | Hank Marquis | Stephen White