SAM Implementering

Benytt deg av Snows SAM-ekspertise for å installere, konfigurere og ta i bruk SAM-løsningen din

For kunder som velger å benytte en Snow-løsning lokalt, kan Snow Software og utvalgte, kvalifiserte partnere tilby et utvalg av implementeringstjenester.

Implementeringstjenester inkluderer:

 • Oppstart og installasjon
 • Konfigurasjon og oppsett
 • Ytelse og overlevering

Tre nivåer av implementeringstjenester er tilgjengelige, fra og med en full teknisk konfigurasjon til og med tillegg av organisasjonsstrukturer, roller, SAM-veiledning i best praksis og bistand med dataforvaltning. Fullt kvalifiserte Snow-sertifiserte teknikere kan bidra til å tilpasse systemet med egen administrasjon av rapportering og bedriftsavtaler.

Uansett hvilket nivå av implementeringsservice som er valgt, vil Snows sertifiserte teknikere hjelpe kunder til å:

 • installere og konfigurere Snow License Manager (og tillegg som er kjøpt)
 • installere og konfigurere Snow Inventory og/eller Snow Data Aggregator for å innhente inventardata
 • validere Snow Update Service
 • validere Software Recognition Service
 • presentere gjenkjente applikasjoner i Snow License Manager
 • vise rapportfunksjonaliteter
 • vise evnen til å planlegge rapporter som skal sendes til interessenter
 • levere installasjonsdokumentasjon

Egne implementeringstjenester

I tillegg til de tre nøkkelferdige alternativene som er beskrevet ovenfor, kan Snows implementeringstjenester tilpasses til en organisasjons nøyaktige behov, med opplæring på stedet, integrering med tredjepartssystemer og bistand med lisensanskaffelse.

Ta kontakt med Snow i dag

Snows implementeringstjenester tilbyr den raskeste måten å installere, konfigurere og ta i bruk lokale Snow SAM-løsninger på. For mer informasjon og et personlig tilbud, ta kontakt med Snow eller nærmeste akkrediterte partner i dag.

KONTAKT SNOW Å DISKUTERE DINE SAM SERVICE KRAV >>>