Oracle Review Services

Reduser lisensieringskostnadene for dine Oracle-databaser med Snow License Manager og tjenesten Snow Oracle Compliance Review

Snow Software og utvalgte, akkrediterte partnere kan hjelpe organisasjoner å administrere sin investering i Oracle-lisenser ved å gi et utvalg av tjenester, fra konfigurasjon og ibruktaking av Snow Oracle Management Option (Snow OMO), til utføring av en årlig baselinje-oppgave for å sikre at organisasjonen overholder Oracles regler for lisensiering. Oracle-relaterte tjenester inkluderer:

Teknisk implementering av Snow OMO

Sertifiserte Snow-teknikere vil installere den nyeste versjonen av Snow Oracle Management Option (Snow OMO), levere installasjonspakker til dine klienter og utføre en grunnleggende systemoverhaling. Straks installasjonen er fullført, vil systemet starte automatisk for å innhente all nødvendig data om dine Oracle-servere og -databaser.

Første samsvarsgjennomgang av Oracle

SAM-eksperter fra Snow eller en akkreditert partner vil registrere dine Oracle-lisenser og de tilknyttede avtalene i Snow License Manager-lageret. Alle avvik mellom organisasjonens rettigheter og det som registreres med oracle vil bli undersøkt og løst av en lisensieringsekspert fra Oracle.

Med rettighetsdokumentasjonen på plass, og kontrollinformasjon returnert fra Oracle-klientene, utføres et oppsett av gjeldende samsvarsposisjon som fremhver alle over- og underlisensieringsspørsmål. Som et ledd i denne prosessen genereres et helt utfylt Oracle Server-regneark.

Årlig gjennomgang av Oracle-samsvar

I likhet med baselinjegjennomgangen over, kan Snow og akkrediterte partnere tilby en pågående årlig sammenstilling av gjeldende lisenssamsvarstatus basert på lagret data i forhold til de oppdaterte kontraktene og lisensene i Snow License Manager. Den årlige gjennomgangen inkluderer en endringsrapport for å fremheve forskjeller i lisensiering og rettigheter.

TA KONTAKT MED DITT LOKALESNOW-KONTORET I DAG >>>

 

Downloads