Entitlement Services

Oppnå samsvar og optimalisering av lisensforbruket ditt med rettighetstjenester fra Snows SAM-eksperter

Det kan være en skremmende oppgave å starte SAM fra bunnen av. For å hjelpe organisasjoner som er ukjent med SAM og optimalisering av programvarelisens, kan Snow og valgte partnere tilby hjelp med registrering, administrasjon og samling av lisensrettigheter.

Kvalifiserte SAM-eksperter vil bidra til å identifisere egnede rettighetskilder. Legg disse inn i Snow License Manager og hjelp organisasjonen til å sikre at lisensieringsposisjonen ikke bare er kompatibel, men optimert.

Registreringsrettigheter

Når kjøpshistorikken er levert til Snow, er den underlagt en generell inspeksjon og kontrolleres både for fullstendighet og egnethet som "bevis på rettighet". Bare validert lisensdata legges i Snow License Manager-systemet og inkluderes i lisensoversikten. Alle kildedokumenter som ikke når opp til inspeksjonsstandarder rapporteres tilbake til kunden for ytterligere tiltak.

Dataene fra programvareinventaret sammenlignes deretter med lisensoppkjøpsdata. Særlig oppmerksomhet vies til migrasjonshistorikken (produktoppgraderinger, versjonsoppgraderinger, konkurranseoppgraderinger, osv.). For alle lisensmålinger der ingen teknisk inventar er tilgjengelig (for eksempel Microsft CAL), følger SAM-eksperten dokumenterte prosesser om administrasjon av disse.

Samsvars- og optimeringsrapport

Resultatene av analysen presenteres i en rapport og evalueres også sammen med detaljerte anbefalinger for videre tiltak. Snows lisensieringsspesialister vil bidra til å identifisere måter å bruke lisensrettigheter på, muligheter for å ta tilbake lisenser og gi viktig innsikt som kan bidra med senere forhandlinger om programvareavtaler - alt vil bidra til å minimere samsvarsrisikoer og overforbruk på programvare.