NYK

NYK Business Systems sparer inn betydelige kostnader og optimaliserte overholdelsen av lisensbestemmelsene med Snow Software

"Når jeg ser tilbake på to og et halvt år med Snow Software, kan vi si at systemet fullt og helt oppfyller våre behov for å overholde lisensavtalene, og at avkastningen har vært raskt på grunn av betydelige innsparinger i bruken av programvare på NYK kontorene i Europa." 

Ing. Rob van Erk, leder for europeisk IT-brukerstøtte
 

ORGANISASJONSBAKGRUNN

NYK Business Systems er IKT-leverandør for det globale logistikkonsernet NYK Group. Med et team på omtrent 50 medarbeidere basert i London og Rotterdam administrerer de mer enn 2000 arbeidsstasjoner og tilhørende servere for alle NYKs operasjoner i Europa.

UTFORDRING

Bedre innsikt i daglig programvarebruk innenfor NYK Group for å sikre at lisensbestemmelsene overholdes, og at tilgjengelige lisenser brukes mer effektivt.

SNOWS BIDRAG

Intelligent og automatisert risikostyring gir betydelige kostnadsbesparinger ved hjelp av gjenvinning av lisenser. Bedre kontroll over programvarebudsjettene takket være de omfattende rapporteringsmulighetene i Snow.

FORDELER OG AVKASTNING

NYK Group har både oppfylt sine forpliktelser ved å overholde lisensbestemmelsene, og fått avkastning på investeringen ved å optimere tilgangen til lisenser. Innsikt i sanntid hindrer misbruk av programvare.

 

LAST NED HELE SAKEN (på engelsk)
https://www.snowsoftware.com/sites/default/files/nykweb_top.jpg