Harper MacLeod

Det ledende advokatfirmaet Harper Macleod driver ned kostnadene med gjenvinning av programvarelisenser

"Når du kjøper et verktøy som Snow, forventer du at det skal fungere og revidere ting, men vi ble imponert av det enkle brukergrensesnittet og hvordan løsningen ga oss de dataene vi trengte og kjørte tilpassede rapporter så raskt." 

Richard Harvey, IT-direktør hos Harper Macleod

ORGANISASJONSBAKGRUNN

Harper Macleod er ett av Storbritannias raskest voksende regionale advokatfirmaer.

UTFORDRING

En eksisterende SAM-løsning ga unøyaktige data, og firmaet ville være trygge på at de hadde en løsning som ga presis informasjon om programvareinvesteringene deres.

SNOWS BIDRAG

Kostnadsbesparinger ved gjenvinning av lisenser, tilrettelagt av en nøyaktig oversikt over rettigheter og programvareinvesteringer.

FORDELER OG AVKASTNING

Ro i sjelen. Harper Macleod overholder nå alle lisensavtaler med leverandører og reduserer risikoen for skader på firmaets renommé. Over tid har firmaet nå et presist og nøyaktig Software Asset Management-system for flere brukere som gir oversikt over alle maskin- og programvareressurser på ett sted.

 

LAST NED HELE SAKEN (på engelsk)
https://www.snowsoftware.com/sites/default/files/big_harper.jpg