Buckinghamshire County Council

Buckinghamshire County Council ser 1000 % avkastning på investeringen med administrert SAM

Vi fikk ikke den detaljerte oversikten vi trengte over installerte programmer fra SCCM, og samlet sett var rapportering og synlighet vanskelig å oppnå.”  

Richard Randall, Teknisk IKT-sjef for omforming av tjenester i Buckinghamshire County Council

ORGANISASJONSBAKGRUNN

Som lokalmyndighet leverer Buckinghamshire County Council (BCC) offentlige tjenester over hele regionen.

MERVERDI MED SNOW

Med Snow License Manager som SAM-vertsløsning fikk BCC en mer nøyaktig forståelse av sine Microsoft-investeringer, slik at de kunne dimensjonere foretaksavtalen sin riktig i samsvar med rapportene som ble opprettet i Snow.

FORDELER OG AVKASTNING

Snow viste seg å være en løsning som var enkel å bruke, og som ga nøyaktige, detaljerte data til støtte for BCCs overgang til Windows 7 og fremtidige SAM-mål. De har unngått betydelige ekstrakostnader ved å bruke Snows måledata, som identifiserte ubrukte Visio- og Project-lisenser verdt over GBP 34 000. Innføring av gjenvinning av programvare har gitt en avkastning på 1000 % på BCCs investering i Snow så langt.

 
LAST NED HELE SAKEN (på engelsk)
https://www.snowsoftware.com/sites/default/files/bucks-web-header.jpg