Virtualization Management Option

Identifiser og administrer virtuelle eiendeler i hele nettverket

Virtualisering kan gi en organisasjon mange potensielle fordeler, men det skaper også betydelige utfordringer for effektiv administrasjon av programvare, lisensiering og overholdelse. Tradisjonell lisensiering gjelder installasjoner og funksjoner på den fysiske eller virtuelle serveren det er installert på, men datasenterbaserte lisensieringsmodeller går utover den faktiske fysiske eller virtuelle maskinen der programvaren er installert. 

Virtualisert lisensiering i datasenteret handler som regel om å forstå hvor installasjonene er, hvordan de forholder seg til de fysiske egenskapene til det virtuelle miljøet, og hvordan de virtuelle maskinene samhandler med det underliggende fysiske laget. 

I motsetning til tradisjonelle inventarløsninger er Snows Virtualization Management Option (VMO) designet ikke bare for å oppdage tilstedeværelsen av virtuelle og fysiske eiendeler, men også for å forstå konfigurasjonen og forholdet mellom disse enhetene.   

Snows Virtualization Management Option (VMO) støtter innsamling av data fra de mest populære hypervisor-/virtualiseringsteknologiene: 

  • Microsoft Hyper-V
  • VMware ESX
  • Citrix XenServer

Detaljer om virtuelle servere og installert programvare kan importeres til utstyrsdepotet i Snow License Manager, sammen med fysisk revisjonsinformasjon samlet inn fra flere ulike inventarløsninger. I tillegg legger VMO til rette for risikoreduserende tiltak gjennom en fullstendig oversikt over ikke-registrerte virtuelle maskiner. 

Hvorfor trenger man Snows Virtualization Management Option?

Mye av programvaren som kjøres i datasenteret, er lisensiert basert på fysisk kapasitet eller en undergruppe av fysisk kapasitet (f.eks. IBMs SubCapacity eller Oracles Hard Partitioning). For å forstå hvilken fysisk kapasitet må lisensieres for en bestemt programvare som kjører i datasenteret, må man forstå datasenterets topologi: 

  • Hvilke datasentre har vi?
  • Hvilke fysiske servere finnes i disse datasentre?
  • Hvilke fysiske ressurser bruker våre virtuelle servere/skrivebord? 
  • Hva er forholdet mellom fysiske og virtuelle ressurser? 
  • Hvilken virtualiseringsteknologi brukes, og hvordan er den konfigurert?

Snows VMO gjør det mulig å svare på disse spørsmålene ved å identifisere virtuelle maskiner og automatisk kartlegge relasjonene mellom virtuelle gjester og de fysiske vertenes maskinvarekonfigurasjon. 

Ved hjelp av denne informasjonen i Snow License Manager kan programvareledere optimalisere programvarekostnadene knyttet til lisensieringen for datasenteret!