Software Recognition Service

Bare Snow tilbyr å identifisere alle kommersielt-lisensierbare applikasjoner

 

 

I følge Gartner: "Dårlig datakvalitet er årsaken til at 40 % av alle IT-initiativer ikke oppnår sine tiltenkte fordeler" * 

Det er et enkelt faktum at et nettverk med 1000 PC-er og servere lett kan romme mer enn 10 000 forskjellige programfiler, som representerer tusenvis av kommersielt lisensierbare applikasjoner. Det kan være en meget vanskelig og tidkrevende oppgave å identifisere disse applikasjonene på en nøyaktig måte og forsto hvordan de bør lisensieres.

Snows unike Software Recognition Service automatiserer flere av de sentrale Software Asset Management (SAM)-prosessene. Det er et dynamisk tillegg til SAM-plattformen, som gir både et kontinuerlig oppdatert bibliotek av programvaregjenkjennings-"signaturer" så vel som en SLP-drevet tjeneste som gjenkjenner nye og ukjente applikasjoner i alle store bedrifts-IT-plattformer:

 • Windows and Windows Phone
 • Mac OS X and iOS
 • UNIX
 • Linux
 • Android

Programvaregjenkjenning gjort enkelt

Programvaregjenkjenningstjenesten starter i det øyeblikket kontrolldata importeres fra inventarløsningen inn i Snow License Manager.  Den samme prosessen brukes uavhengig av hvilken støttet inventarløsning som brukes, og består av:

 • Alle programfiler sammenlignes med Snows programvaregjenkjenningsmotor, som dekker mer enn
  82 000 programvareutgivere og nesten 535 000 applikasjoner utenfor boksen. Programvaregjenkjenningsmotoren oppdateres dynamisk hver 24. time.
 • Automatiske treff vises umiddelbart i aktivalageret i Snow License Manager – og viser nøyaktig leverandørnavn, produktnavn, versjon og utgave.
 • Applikasjoner som er installert som del av en pakke eller kommersiell klynge, grupperes automatisk for å gjøre det enklere å administrere lisensen.
 • Alle ikke-gjenkjente filer lastes opp automatisk til Snow programvaregjenkjenningsservice for behandling.
 • Innenfor betingelsene for Service Level Policy (SLP), vil behandlede filer returneres til kunden og gjenkjente applikasjoner vises i Snow License Manager (alle andre Snow-kunder drar også nytte av dette arbeidet gjennom de daglige, dynamiske oppdateringene av programvaregjenkjenning).

Snow programvaregjenkjenningsservice støtter for tiden Windows, Max OSX, Unix og Linux-plattformer for programvaregjenkjenning.

Lage et SAM-fellesskap

Snows programvaregjenkjenning demonstrerer forpliktelsen til å utvikle et virkelig SAM-fellesskap der alle medlemmer deler fordelene med bedre programvaregjenkjenning og bedre lisensieringsintelligens.

Programvaregjenkjenning er tilgjengelig som årlig abonnement.

 

* Source: "Measuring the business value of data quality", October 2011

 

Downloads

Related blogs

SPØRSMÅL?

Vil du vite hvordan Snow kan optimere programvarelisenser på alle plattformer, inkludert mobil, stasjonær, datasenter og sky? Snakk med en SAM-ekspert i dag. 

BE OM EN DEMONSTRASJON

Opplev selv hvordan det er å bruke verdens mest populære SAM-plattform til å optimere programvarelisenser fra alle de store utgiverne.