Software Recognition Service

Bare Snow tilbyr å identifisere alle kommersielt-lisensierbare applikasjoner

 

 

I følge Gartner: "Dårlig datakvalitet er årsaken til at 40 % av alle IT-initiativer ikke oppnår sine tiltenkte fordeler" * 

Det er et enkelt faktum at et nettverk med 1000 PC-er og servere lett kan romme mer enn 10 000 forskjellige programfiler, som representerer tusenvis av kommersielt lisensierbare applikasjoner. Det kan være en meget vanskelig og tidkrevende oppgave å identifisere disse applikasjonene på en nøyaktig måte og forsto hvordan de bør lisensieres.

Snows unike Software Recognition Service automatiserer flere av de sentrale Software Asset Management (SAM)-prosessene. Det er et dynamisk tillegg til SAM-plattformen, som gir både et kontinuerlig oppdatert bibliotek av programvaregjenkjennings-"signaturer" så vel som en SLP-drevet tjeneste som gjenkjenner nye og ukjente applikasjoner i alle store bedrifts-IT-plattformer:

 • Windows and Windows Phone
 • Mac OS X and iOS
 • UNIX
 • Linux
 • Android

Programvaregjenkjenning gjort enkelt

Programvaregjenkjenningstjenesten starter i det øyeblikket kontrolldata importeres fra inventarløsningen inn i Snow License Manager.  Den samme prosessen brukes uavhengig av hvilken støttet inventarløsning som brukes, og består av:

 • Alle programfiler sammenlignes med Snows programvaregjenkjenningsmotor, som dekker mer enn
  98 000 programvareutgivere og nesten 600 000 applikasjoner utenfor boksen. Programvaregjenkjenningsmotoren oppdateres dynamisk hver 24. time.
 • Automatiske treff vises umiddelbart i aktivalageret i Snow License Manager – og viser nøyaktig leverandørnavn, produktnavn, versjon og utgave.
 • Applikasjoner som er installert som del av en pakke eller kommersiell klynge, grupperes automatisk for å gjøre det enklere å administrere lisensen.
 • Alle ikke-gjenkjente filer lastes opp automatisk til Snow programvaregjenkjenningsservice for behandling.
 • Innenfor betingelsene for Service Level Policy (SLP), vil behandlede filer returneres til kunden og gjenkjente applikasjoner vises i Snow License Manager (alle andre Snow-kunder drar også nytte av dette arbeidet gjennom de daglige, dynamiske oppdateringene av programvaregjenkjenning).

Snow programvaregjenkjenningsservice støtter for tiden Windows, Max OSX, Unix og Linux-plattformer for programvaregjenkjenning.

Lage et SAM-fellesskap

Snows programvaregjenkjenning demonstrerer forpliktelsen til å utvikle et virkelig SAM-fellesskap der alle medlemmer deler fordelene med bedre programvaregjenkjenning og bedre lisensieringsintelligens.

Programvaregjenkjenning er tilgjengelig som årlig abonnement.

 

* Source: "Measuring the business value of data quality", October 2011

 

Downloads