Snow Automation Platform

Automatiserer viktig Software Asset Management-prosesser for å akselerere innføringen og øke avkastningen

 

 

 

Snow Automation Platform gir organisasjoner muligheten til å automatisere og integrere en rekke ulike prosesser som bidrar til den totale effektiviteten til Software Asset Management-programmet.

Fra å legge tilrette for toveis utveksling av informasjon mellom Snow SAM-plattformen og andre systemer, til å automatisere prosessen for programvareforespørsler og ny innhøsting, er Snow Automation Platform nøkkelen til å kartlegge de iboende egenskapene i Snow License Manager inn i organisasjonens individuelle SAM-prosesser.

Snow Automation Platform drar ikke bare nytte av Software Asset Managers, men også alle de andre interessentene (personell, innkjøp, bedriftsledere, sluttbrukere) som kan spille en rolle i å håndtere organisasjonens bruk av programvare.

OVERSIKT OVER FORDELER VED SNOW AUTOMATION PLATFORM

 • SAM-prosessautomatisering
 • Økt brukertilfredshet og myndiggjøring
 • Raskere leveringstider for programvare og lisenser
 • Bedre synlighet for SAM i resten av organisasjonen
 • Økt avkastning gjennom toveis datautveksling

SLIK FUNGERER DET

Snow Automation Platform er den vanligste teknologien som underbygger mer enn 1500 arbeidsflytalternativer, og som kan pakkes som 'Automation Books' for å akselerere og effektivisere et bredt utvalg av SAM-relaterte prosesser, for eksempel:

 • Software Requests and Approvals (Programvareforespørsler og godkjenninger)
 • Re-harvesting & Subscription Management (Ny innhøsting og Abonnement-administrasjon)
 • Cost transparency and Uninstalls (Kostnadsoversikt og Avinstallasjoner)
 • Permissions Management (Administrasjon av tillatelser)

I tillegg til SAM-relaterte prosesser, er Snow Automation Platform i stand til å levere større verdi for organisasjonen på områder som:

 • Integrasjon til Helpdesk-systemer
 • Bruker-onboarding
 • Klargjøring og fjerning av virtuell maskin

Automation-bøker kan nås direkte fra Snows bibliotek, laget i samarbeid med Snows SAM-eksperter eller designet og modifisert i produktet ved hjelp av veiviser-grensesnittet.

VIKTIGE EGENSKAPER VED SNOW AUTOMATION PLATFORM

 • Veiviserbasert og konfigurasjonsbasert grensesnitt
 • Over 1500 Automation Book-arbeidsflytalternativer
 • Toveis API
 • Full støtte for Powershell og Active Directory
 • Omfattende tredjeparts integrasjonsmuligheter

Downloads