Oracle Management Option

Reduser kostnadene med å adminstrere komplekse Oracle-lisenser

 

 

Snow License Managers Oracle Management Option (Snow OMO) er den mest effektive måten å optimere din investering i Oracle-databaser på; du blir mindre avhengig av kostbare konsulenter ved at nøkkeldatainnsamling automatiseres.
 
Med Snow OMO kan Oracle-administratorer og lisensinnehavere enkelt spore, administrere og optimere konfigurasjonen av Oracle-databaser. Med muligheten for å opprette Oracle serverregneark på anfordring, kan administratorer unngå samsvarsrisikoer, unødvendige kostnader og spare tid.
 
Snow OMO gir organisasjoner kontroll over sin Oracle-beholdning, takket være funksjonen for å samle data og rapportere på alle servermaskinvare- og konfigurasjonsdatabaseprodukter og utgaver, databasealternativer og tilknyttet bruk, administrasjonspakker og tilknyttet bruk, bruk av funksjoner og navngitte brukere.

Oversikt over Snow OMO:

  • Full gjenkjenning av Oracle-databaser, inkludert versjoner og utgave
  • Identifisering av aktive administrasjonspakker og alternativer
  • Aktiv brukersporing
  • Full visibilitet fra kundens side av kontrollresultater
  • Dynamisk populasjon av Oracle-serverregnearket (OSW)

Hovedfordeler

Reduser kostnader med proaktiv lisensadministrasjon

Administrer Oracle-avtaler og Bestillinger i Snow License Manager, og motta varsler når en avtale er i ferd med å utløpe, og unngå risikoen for å måtte kjøpe lisenser. Koble alle Oracle Bestillinger til bestemte Oracle-servere for å få en umiddelbar oversikt over din Oracle-lisensdekning.
 

Unngå å betale for mye på Alternativer og Administrasjonspakker

Se oversiktlige rapporter om nøyaktig data på alle beregninger som påvirker Oracle-lisensiering, inkludert databasealternativer, Administrasjonspakker, funksjonsbruk og databaseinnstillinger. Reduser kostnader ved å fjerne ubrukte databasealternativer og administrasjonspakker.

 

Minimer faren for overinstallasjon i klyngemiljøer

Virtualisering gjør utplasseringen av servere enkel og rask, uten å vurdere kostnadsmessige konsekvenser for Oracle-lisensiering. Snow OMO vil automatisk rapportere og visualisere når en Oracle-server er lagt til en klynge. Dette gir SAM-eieren muligheten til å administrere endringer og unngå kostnader forbundet med sin utenfor-boksen-funksjon.
 

Funksjonalitet rett fra esken

Snow OMO er live fra første stund, uansett størrelsen eller kompleksiteten på IT-samfunnet. Systemet tilbyr omfattende plattformstøtte, for eksempel IBM AIX, Sun Solaris, Linux, Windows, HP-UX, osv.

Spar tid og ressurser med automatisert OSW-rapporteringsverktøy

Få en nøyaktig og oversiktlig visning av en organisasjons investering i Oracle databaser uten komplisert og tidkrevende arbeid. Oracle-serverregnearkrapporten (OSW) fylles ut automatisk med nødvendig informasjon, inkludert maskinvaredetaljer, partisjoneringsteknologi, databaseprodukter, alternativer, administrasjonspakker og brukere. OSW er en av flere innebygde standardrapporter som er tilgjengelige i Snow OMO.
 
BESTILL DEMO AV SNOW ORACLE MANAGEMENT OPTION >>>

 

Downloads