NYHET: Snow for Office 365

Snow for Office 365 gir detaljert, sentralisert, bruksfokusert innsikt i all bruk av Office 365, for effektiv styring av applikasjonene og god kostnadskontroll.

Take a Snow Test Drive

Med Snow for Office 365 kan organisasjonen fullt ut utnytte potensialet i Microsoft Office 365. Office 365, som er en av de mest brukte SaaS-applikasjonene ("Software as a Service") i verden, har lave vedlikeholds- og maskinvarekostnader, og gir brukerne permanent adgang til e-post og filer. Men det faktum at SaaS-applikasjoner som Office 365 er så enkle i bruk gjør også at bedriftene sløser bort 30 % av deres budsjett i nettskyen ved opprettelse av for mange brukerkontoer, overdreven kontotildeling og duplisering av lisenser på produksjonsstedet.

Snow for Office 365 løser disse utfordringene gjennom en integrert oversikt over Microsoft Office-brukerne, bruken og kostnadene på tvers av enhetsbaserte og mobile implementeringer av programvaren. Automatisert, godkjenningsbetingede arbeidsflyter forsyner nye brukere med programvare, samler inn og omfordeler lisenser og justerer abonnementer ut fra individuell bruk.

Snow for Office 365 gir store innsparinger i utgiftene til abonnementer, vedlikehold og forvaltning. Applikasjonens instrumentpaneler rapporterer presist om aktuelle utrullinger og gjør at organisasjonen fullt ut forstår hvilke abonnementer som trengs og hvor.

DETEKTER APPLIKASJONENE

Snow for Office 365 med Snow Inventory konsoliderer oversikten over alle enhetsbaserte lisenser, abonnementer i nettskyen og mobile applikasjoner for alle medarbeidere. Applikasjonen bruker automatisert detektering for å gi beslutningstakerne presis og sentralisert informasjon om nivåene av programvarebruk for alle medarbeidere, uansett avdeling og arbeidssted. Når tilveksten av medarbeidere, særlig gjennom oppkjøp og fusjoner, risikerer å gjøre manuell rapportering upresis, gir den automatiserte og komplette applikasjonsopptellingen dataene som trengs for å etablere en nøyaktig oversikt over aktuelle lisenser med tilhørende kostnader.

AUTOMATISK DETEKTERING AV UBRUKTE PROGRAMVAREABONNEMENTER

Snow for Office 365 identifiserer automatisk ubrukte lisenser og abonnementer og gjør det lett å hente dem opp og tildele dem til andre brukere. Beslutningstakerne får øyeblikkelig innsikt i den totale investeringen og eventuelle overflødige autgifter til applikasjonene, Office 365-tjenestene, de enhetsbaserte lisensene eller totalabonnementene, og kan øyeblikkelig treffe avgjørelsene som trengs for å redusere kostnadene.

OPTIMALISERING AV ABONNEMENTENE

Takket være den kontinuerlige oversikten og overvåkingen av hvilke applikasjoner som brukes av medarbeiderne, kan organisasjonen identifisere unødvendig bruk av midler på én enkelt applikasjon eller på en hel produktfamilie. Forvalterne av programvareressurser og forretningsenhetens IT-eiere kan dermed oppdage mulighetene for lisensoptimalisering og identifisere sløsing, tildele eksisterende abonnementer til de som trenger dem og redusere utgiftene når de må fornyes.

ABONNEMENTSFORVALTNING OG LISENSINNSAMLING I SAMSVAR MED VEDTATTE PRINSIPPER

Reglene i organisasjonen kan automatiseres slik at de forvalter programvareabonnementene og foretar kontinuerlig lisensinnsamling. Snow for Office 365 støtter avanserte leveringsrutiner som f.eks. en 90-dagers regel der abonnementer eller applikasjoner som ikke har vært brukt i tre måneder, automatisk fjernes og frigjør lisensen for en annen bruker. Ulike trinn med meldinger kan bli inkludert for å øke fleksibiliteten og gi brukerne mulighet til å starte applikasjonen på nytt eller fornye abonnementet.

AUTOMATISERTE ARBEIDSFLYTER

Snow for Office 365 reduserer forvaltningsarbeidet og -utgiftene med godkjenningsbetingede arbeidsflyter som støtter prosesser som self service-forespørsler om tilgang, tildeling og frataking. Programvaren bruker avanserte prosesser for applikasjonsforvaltning som f.eks. tidsbasert tildeling av kostbare applikasjoner som Visio 365, Project 365 og PowerBI Pro. Det er også mer sannsynlig at brukerne bidrar til å optimalisere bruken av organisasjonsressursene hvis de er klar over sitt serviceforbruk og har verktøyene som trengs til å kontrollere det.

MIGRERING

Migrering til Office 365 kan skape en finansiell forpliktelse over flere år. Det er viktig å velge riktig abonnementsnivå for hver bruker på migreringstidspunktet. Dette kan bare skje ved en bruksfokusert oversikt på komponentnivå over alle brukere i miljøet, slik at man kan fastslå om en applikasjon virkelig er nødvendig. Takket være den integrerte oversikten i Snow for Office 365 har beslutningstakerne et konsolidert, detaljert instrumentbord med innebygde rapporter og kan velge riktig abonnement for migrering og fornyelse.

 

“Office 365-kunder betaler Microsoft opptil 80 % mer i det lange løp.” 

– ComputerWorld/IDG

Downloads