Platinum Partner

Platinum Partners er vanligvis globale kanalorganisasjoner.

Platinum Partner-status representerer det høyeste nivået av gjensidig investering mellom en kanalpartner og Snow. Platinum Partners får både de høyeste rabattnivåene og de høyeste støttenivåene fra Snow. Til gjengjeld forplikter de seg til ambisiøse årlige omsetningsmål og til å levere fullstendige Snow-løsninger til internt bruk i bedriftene og SAM-tjenester (Software Asset Management) under eget varemerke basert på Snows vertsbaserte teknologi.

Platinum Partners er vanligvis globale kanalorganisasjoner og kan benytte seg av fordeler som tett oppfølging fra personlige kontoansvarlige med kvartalsvise bedriftsrevisjoner.

Kort oversikt over Snows partnerprogramnivåer: 

Hvis du vil vite mer om hvordan man kan bli Snow-partner, kan du kontakte vårt kanaladministrasjonsteam i dag.